Jak a proč učit matematiku

Jak a proč učit matematiku? Diskuse studentů matematiky s děkanem MFF UK Mirko Rokytou

Jak a proč učit matematiku

Matematika patří k předmětům, které se příliš často neobjevují mezi těmi nejoblíbenějšími. "Jsem blbej na matiku" je naopak celkem oblíbené slovní spojení. Studenti matematiky chtějí pohled nematematiků změnit.

Jejich pozvání k diskusi přijal děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK Mirko Rokyta

👉 zveme vás ke sledování záznamu.

Jak a proč učit matematiku
Jak a proč učit matematiku?

Diskutující

  • Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK, matematik a muzikant

  • Kateřina Panešová, studentka druhého ročníku oboru matematika na University of Oxford, naše stipendistka od roku 2020

  • Tomáš Tatran, student třetího ročníku oboru matematika na University of Birmingham, náš stipendista od roku 2019

  • Daniel Mužátko, student oboru matematická biologie na University of Aberdeen, náš stipendista v letech 2017-2020

  • Lenka Krippnerová, studentka prvního ročníku oboru informatika na MFF UK

  • Aleš Tajchman, student překladatelství a tlumočnictví na Universidad de Málaga, náš stipendista od roku 2021