Gymnázium Open Gate

Hlásíte se na gymnázium Open Gate? Přihlášky a žádosti o stipendium: do 1. března

Gymnázium Open Gate

Kvalitní vzdělání je bránou do lepšího života. A protože v Nadaci The Kellner Family Foundation věříme, že taková brána má být otevřená pro motivované děti se studijním potenciálem, bez ohledu na ekonomické a rodinné zázemí, v němž vyrůstají, poskytujeme studentům gymnázia Open Gate sociální stipendia. Žádosti přijímáme ještě před nástupem do prvního ročníku osmiletého gymnázia,  a to do středy 1. března. 

Rodič, zákonný zástupce, učitel, sociální pracovník nebo třeba jen osoba z blízkého okolí. Ti všichni mohou jedním kontaktem změnit budoucnost šikovného dítěte. Právě teď totiž přijímáme žádosti o sociální stipendia pro studenty osmiletého gymnázia Open Gate. Díky možnosti ubytování studentek a studentů na kolejích přímo v areálu školy se tak otevírá možnost získat kvalitní vzdělání opravdu každému dítěti z kteréhokoliv koutu České republiky.

Pro koho je sociální stipendium a co pokrývá?

Sociální stipendia umožňují studium na osmiletém gymnáziu Open Gate dětem ze složitých rodinných a ekonomických poměrů. Výše stipendia se odvíjí od příjmu a majetkových poměrů rodiny a může být uděleno v plné výši ročního školného nebo s částečným příspěvkem rodiny studenta. Podmínkou pro poskytnutí je úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Formulář žádosti o stipendium je možné vyplňovat postupně, až do 1. března 2023, kdy je třeba kompletní žádost odeslat. Pokud se budete chtít poradit, obraťte se na Petru Štětkovou, která je v Nadaci The Kellner Family Foundation koordinátorkou stipendií Open Gate.

Kdy se dozvím, zda bylo stipendium schváleno?

Žadatele o stipendium vyrozumíme spolu s výsledkem přijímacího řízení na gymnázium.

A proč se hlásit právě na Open Gate?

Každému učiteli ze školy Open Gate jde především o všestranný rozvoj dětí a mladých lidí, kteří školu navštěvují. Studentky i studenty vedou k aktivnímu zapojení do dění v komunitě, v bezprostředním okolí, ale i na opačném konci světa. A díky ubytování na studentských kolejích výuka zdaleka nekončí zvonkem po poslední vyučovací hodině. Odpoledne následují kroužky a akademické kluby, studenti se společně zapojují do dobrovolnických aktivit, učí se pomáhat mladším spolužákům a pro odpočinek a přípravu na další školní den mají k dispozici nádherný areál obklopený přírodou a lesy.

Gymnázium Open Gate, bydlení na studentských kolejích
Pokud jste ve škole Open Gate ještě nebyli, přijměte pozvání aspoň virtuálně

Příběh studenta gymnázia Open Gate