Hektické léto

Konec mého druhého roku v Yorku se přiblížil rychleji, než jsem se čekal. Přestože právě konec akademického roku je většinou nejbolestivější trimestr na univerzitě, protože se dá shrnout jedním slovem jako zkouškový. I přesto jsem si našel čas, abych získal pár nevšedních zážitků.

V průběhu Velikonoc jsem se vydal s ragbyovým týmem své bývalé koleje na „tour“, což byl pro mne do té doby neznámý koncept. Skupina mladíků nasedne na autobus a vydá se do slunného Salou ve Španělsku, aby se účastnili tzv.“Salou Festivalu“, což se zdá být velmi oblíbená akce v rámci před zkouškového relaxu mezi britskými studenty. Vlastně jde o týden sportu a jiných společenských aktivit, kde mají studenti z různých univerzit po celé Británii možnost se setkat se svými vrstevníky a navázat nová přátelství či známosti.

Po návratu zpátky do Yorku po senzačním festivalu, který byl zakončen úděsnou 26 hodinovou cestou domů, jsem se účastnil „Door Supervision“ kurzu, kde jsem posléze získal licenci vydávanou společností pod vedením britského ministerstva vnitra. S touto licencí mohu během studií pracovat na částečný úvazek, což mi umožňuje pokrýt část mých nákladu spojených se studiem, které je ovšem velmi štědře dotováno Nadací The Kellner Family Foundation.

Během Velikonoc se mi rovněž podařilo přidat pár tréninků během přípravy na tzv. „Roses Tournament“, který jsem popisoval ve svém předchozím příspěvku. Přestože náš univerzitní ragbyový tým vypadal velmi dobře připraven, nepodařilo se nám navázat na pětiletou tradici absolutní dominance na Lancasterem, když jsme dva ze čtyř našich zápasů prohráli.

Roses Tournament byl posledním z příjemných aktivit před zkouškovým obdobím, které se odehrávalo mezi polovinou května a polovinou června. Během té doby jsem měl pět zkoušek a celkově jsem získal „high upper second class“, což pro mne bylo celkem zklamáním. Na druhou stranu je to motivace do příštího roku, abych se více ponořil do studia a zlepšil svou celkovou výkonost a zvýšil své šance na trhu práce. Ve stejném duchu jsem se i letos připojil k týmu „Business Optimisation“ ve skupině HomeCredit International, jelikož věřím, že mi to rozšíří mé kariérní možnosti.

Doufejme, že letošní léto nebude vlastně vůbec hektické.