Edukace v malém městě

Před dvěma týdny začal Velikonoční semestr, poslední semestr tohoto akademického roku. Studenti dokončovali a odevzdávali prázdninové projekty. Pro mě a kolegy matematiky ve třetím ročníku to byl CATAM (Computur-Aided Teaching of All Mathematics). Měl jsem možnost vybrat si 4 ze zhruba 25 projektů. Chci se v létě věnovat výzkumu grafů. Základní schopnost s nimi nakládat by se mi tedy mohla hodit.

Ke dvěma projektům z teorie grafů jsem si zvolil další dva z teorie čísel.

Nejvíce mě bavil projekt Faktorizace pomocí řetězových zlomků. Problém roznásobení je považován za obtížný. A mnoho bezpečnostních systémů toho využívá. Avšak jsou situace, kdy se dají činitelé najít rychle. Faktorizace pomocí řetězových zlomků je metoda, která je daleko rychlejší než „trial division“.

Na předměty Teorie Čísel a Číselná Tělesa navazoval projekt Redukce Binárních Kvadratických Forem. Která čísla se dají zapsat jako součet dvou čtverců? Tato otázka má těsný vztah ke komplexnímu analogu celých čísel. Její zobecnění „Která čísla se dají zapsat jako ax² + bxy + cy²?“ a související problémy byly objektem zkoumání tohoto projektu. Speciální případ byl vyřešen ve výše zmíněných kurzech.

V rámci prázdninového pobytu v Česku jsem měl možnost prezentovat krátký příspěvek o Cambridge pro UBES. UBES (Uhersko Brodská Edukační Společnost) je nově vzniklý spolek, jehož myšlenka mě nadchla. Slouží jako platforma mladým lidem pro setkávání se a sdílení znalostí. V praxi to vypadá tak, že jsou pozváni tři přednášející zajímající se o různé věci. Každý z nich má možnost vybrat si téma, během dvaceti minut jej prezentovat a následně odpovědět na dotazy. Dosud proběhla jen dvě setkání, bylo tedy odprezentováno šest témat. Mezi nimi například Teoretické minimum začínajícího kováře a Role metafory v jazyce. Navzdory tomu, že projekt je teprve v začátcích, má poměrně profesionální úroveň. Přednášky jsou nahrávány a zveřejňovány. Úvodní přednášky byly určeny spíše pro kruh přátel. Teď když organizátoři vidí, že je to funkční a zajímavý koncept, rozhodli se otevřít spolek větší skupině lidí.

Ale zpět ke Cambridge. Předzkouškové období se liší od běžného semestru. Předně se nekonají žádné přednášky. A předmětové konzultace jsou nahrazeny vypracováváním otázek z minulých zkoušek.

Nejraději studuji v klidu svého pokoje a jsem v tom nyní ještě více utvrzen. Knihovny jsou plné. Plné jsou i další veřejné prostory určené studiu.

Mnoho z těch knihoven, které nemají nepřetržitý provoz, na něj přešlo. Výjimkou je knihovna mé koleje. Snad ze strachu, že tam budou studenti trávit i ten čas, který by měli věnovat spánku. Stát by se to klidně mohlo. Zrovna dnes mi byl doručen mail, zapovídající vodní bitvy v prostorách knihovny. Z toho se dá vyvodit, že někteří už spánek a příčetnost obětovali.