Durham a Severní Anglie

Když jsem přemýšlel nad tím, jakému tématu se budu věnovat v tomto příspěvku, uvědomil jsem si, že jsem ještě nenapsal nic o městě Durhamu a regionu severovýchodní Anglie, kde studuji. Ovšem možná to zpoždění má svůj smysl, protože nyní, po více než dvou letech strávených zde, už toho o tomto městě a okolí vím podstatně víc než když jsem přijel v prváku.

Durham je malebné anglické městečko situované v meandrech řeky Wear a na úpatích okolních kopců. Základní poznávací značkou je horizont s katedrálou a hradem – obě tyto stavby jsou na seznamu UNESCO a společně s několika staršími kolejemi (tzv. Bailey colleges) zabírají 'durhamský poloostrov', tedy ostroh nad řekou Wear.


Pohled na durhamský poloostrov – napravo katedrála, nalevo hrad (Castle College)

Katedrála je bezpochyby nejúchvatnější stavbou v Durhamu, několikrát také vyhrála v hlasování o nejlepší stavbu v Británii vůbec. Katedrála hraje klíčovou roli v historii města – je v ní totiž pohřben svatý Cuthbert (634-687). Cuthbert byl biskupem v opatství Lindisfarne (asi 50 mil severně od Durhamu) a krátce po své smrti se stal světcem a patronem celé severní Anglie. Kvůli nebezpečí nájezdu vikingů však musely být jeho ostatky přesunuty dále do vnitrozemí a jak praví legenda, když mniši dorazili na ostroh nad řekou Wear, rakev se svatým Cuthbertem rázem ztěžkla a již nebylo možné s ní pohnout. Mniši to pochopili jako znamení, že zde má Cuthbert spočinout a vystavěli kolem rakve kostel. Z Durhamu se brzy stalo prosperující poutní místo, a původní kostel bylo potřeba nahradit důstojnějším svatostánkem – a tak byla v roce 1093 vystavěna katedrála v normansko-gotickém slohu.

Nedaleko katedrály byla postavena pevnost, která měla chránit město před nájezdy Skotů. Ta však na počátku 19. století ztratila svůj význam a byla přidělena univerzitě – stala se tak první univerzitní kolejí a díky své dlouhé historii zároveň nejstarší kolejní budovou v Británii. Univerzita se však dále rozrůstala a tak přibyly další koleje, nejprve na ostrohu poblíž katedrály (tzv. Bailey Colleges), později v kopcích na jihu (tzv. Hill Colleges).

V 19. století se v oblasti severní Anglie výrazně rozvinula těžba uhlí a průmysl, zejména v blízkém Newcastlu, zatím co význam Durhamu se začal zmenšovat. Newcastle je dnes jednou z největších anglických aglomerací, s více než tři čtvrtě milionem obyvatel.

Durham se ale celkem liší od okolních měst v regionu – a to zejména díky ekonomickým důvodům. V průběhu vlády baronky Thatcherové došlo k privatizování a zavírání ztrátových uhelných dolů, což výrazně postihlo místní ekonomiku a severovýchod dodnes patří k oblastem s nejvyšší nezaměstnaností v Británii. Durham je však v regionu výjimkou, a to i díky univerzitě, která je zdaleka největším zaměstnavatelem ve městě. Není proto překvapením, že centru města dominují studenti a studentské aktivity, od sportovních událostí po kulturu, od obchodů po noční život. Místní obyvatelé však se studenty vycházejí až na pár výjimek dobře a naopak se často účastní akcí, které studenti pořádají.

Závěrem musím podotknout, že vždy když na prázdniny odjedu z Durhamu, uvědomím si, jak moc jsem tomuto městu propadl a děsím se pomyslet na to, že můj čas zde se již krátí..

 

Durham a Severní Anglie
Durham a Severní Anglie