Druhý rok v Durhamu

Druhý rok v Durhamu toho s sebou přinesl mnoho nového. Hlavní změna je, že můj studijní program již nejsou Přírodní vědy, ale Matematika. Velká část programů je v tomto ohledu flexibilní, a po prvním roce je studentům dána možnost přestoupit z Přírodních věd na jednooborový program, či naopak. Je ovšem nutné splnit určité požadavky na absolvované předměty a často také na studijní výsledky. Já jsem v prvním roce absolvovala všechny povinné předměty programu Matematika, až na jeden, Programming and Dynamics I. Mé zbylé fyzikální předměty však bylo možné uznat jako náhradu za tento předmět, jelikož jejich náplň se v mnoha ohledech překrývá. O přestupu jsem přemýšlela během posledního trimestru a trvalo mi poměrně dlouho, než jsem dospěla k finálnímu rozhodnutí. Bezpochyby pro mě bylo velmi užitečné vyzkoušet si obojí a nabyté znalosti z fyziky v budoucnu určitě využiji. Nicméně jsem se přesvědčila o tom, že je mi matematika bližší a zajímají mě i další možnosti uplatnění matematiky než pouze ve fyzice. Navíc mají studenti matematiky možnost se zaměřit různými směry v rámci čisté i aplikované matematiky.

V druhém roce jsou pouze dva předměty povinné: Complex Analysis II a Analysis in Many Variables II, zbytek je povinně volitelný. Já jsem si vybrala předměty Numerical Anaysis II, Statistical Concepts II, Algebra II a Mathematical Physics II. Předmět Mathematical Physics II je zatím nejnáročnější, ale zároveň je pro mě také jeden z nejzajímavějších. Také jsem ráda, že se tak stále mohu do určité míry věnovat i fyzice. Kromě těchto předmětů také chodím na přednášky předmětu General Relativity IV, jelikož jako jedno z možných zaměření dalšího studia zvažuji matematické modelování ve fyzice, především v oblasti obecné teorie relativity, a ráda bych se tedy se základy této teorie seznámila co nejdříve.

Také mé mimoškolní aktivity se liší od těch v minulém roce. Konečně se mi podařilo najít si takové studentské spolky, které mi vyhovují a jejichž pravidelné akce se nevylučují s mým rozvrhem. Chodím tedy na latinsko-americké společenské tance a na bojové umění Krav Maga. Obojí mě opravdu baví a je to skvělá příležitost trávit volný čas aktivním způsobem a zároveň se učit novým věcem. Mým dalším novým zájmem jsou šachy, které pro mě byly dosud nepoznaným, ale fascinujícím světem.

Příjemným zjištěním tohoto roku pro mě bylo to, že v Durhamu studuje mnohem více Čechů a Slováků, než jsem si původně myslela. Podařilo se nám dát dohromady vcelku početnou skupinu a na 28. 10. zorganizovat první setkání, což byl podle mě super nápad. Velmi mě potěšilo, že jsem měla příležitost oslavit toto výročí se svými krajany a doufám, že se budeme scházet častěji.

Co se týče společenských a kulturních akcí, kromě různých koncertů, na které se tento rok opět chystám, se také plánuji zúčastnit kolejního plesu, na který jsem se minulý rok kvůli vysoké poptávce nedostala. Zatím jsem se tu žádného plesu nezúčastnila a tak se těším, jaké to bude.

Celkově je pro mě začátek druhého roku mnohem příjemnější, než když jsem vloni nastupovala. Už vím, jak to tu chodí, a mám víc volného času. Jednak není potřeba toho tolik zařizovat, a hlavně, matematické předměty jsou pro mě snazší než ty fyzikální. Jsem tedy ráda, že kromě studia zvládám i další zájmové činnosti, a že moje zkušenost ze studia v Durhamu je tak bohatší a rozmanitější.