Druhý rok, první milník

Druhý ročník na skotských univerzitách je v mnohém zlomový - na jeho konci si studenti poprvé vybírají zaměření. Známky ze 3. a 4. ročníku, ‘honours’, ovlivňují úroveň a váhu dosaženého titulu, je proto důležité si zaměření správně zvolit. Předměty se liší tématy, vyučujícími, známkováním. V mém dvouoboru (English & Art History) je na St Andrews výběr z asi 70 předmětů, od středověké anglické poezie přes kreativní psaní po africkou modernu. Z těchto 70 si musím vybrat 10 - 12 mně nejsympatičtějších, ze kterých mi pak podle náhody připadne 3 - 5.

Tato rozhodnutí budu muset učinit v půlce dubna, vybírat budu mimo jiné podle vyučujících - na univerzitě ještě víc než na střední škole záleží na individuálním přístupu. Školní rok mezitím plyne dál. Tento semestr studuji anglofonní divadlo od Shakespeara po Zinnie Harris, výtvarné umění 20. a 21. století a filosofii estetiky a meta-etiky. Mám obzvlášť štěstí na skvělé tutory, především na literaturu. Z pátečních tutoriálů odcházím plný energie a odhodlání.

Ve volném čase se snažím balancovat školu, mimoškolní aktivity (tanec, Amnesty International, studentské noviny) a práci. Nově online doučuji IB angličtinu, IB dějepis a pomáhám s přihláškami na univerzitu na stránce MyTutor. Vyučující musí pobývat v Británii, jejich studenti jsou ale z celého světa. Mezinárodní formát IB mi tak umožnil učit středoškolské studenty z Anglie, Spojených arabských emirátů, Austrálie. Je to skvělá pedagogická zkušenost a dobrý přivýdělek, práce je to ale nestálá. Dívám se proto po dalších možnostech brigád v St Andrews.

Druhý ročník se také vyznačuje hledáním letních stáží. St Andrews má výborné kariérní poradenství - podle několika žebříčku nejlepší v Británii - a nabízí stáže po celém světě. Navíc v případě potřeby nabízí univerzita pokrytí nákladů na cestování a stravování, což je v době tolika neplacených stáží velmi užitečné. Kromě rozhodnutí akademických mě tak čekají i rozhodnutí kariérní.

Jak je asi znát z předešlých řádků, druhý ročník je, alespoň pro mě, pomyslným milníkem. Víc než kdy dřív je třeba se připravovat, plánovat, předvídat. Jsem rád, že tyto změny mohu podstoupit právě na St Andrews a chci tímto za podporu poděkovat nadaci The Kellner Family Foundation a všem, kteří jsou mi na mé cestě oporou.