Druhé kolo

Druhý semestr prvního roku se překlenul v ten druhý a nyní se spolu s mnoha dalšími studenty druhého ročníku ocitám v době, kdy se skrze volitelné předměty nabízené skotským vzdělávacím programem můžeme hlouběji profilovat na určitá odvětví našich oborů, které bychom často pro jejich interdisciplinární charakter neměli šanci studovat jinde.

Zatímco se mnozí studenti ekonomie zaměřují na ortodoxní kombinace předmětů, jako jsou jazyky, účetnictví, finance či byznys, já se momentálně ubírám více vědeckým směrem. Skrze hodiny algebry, statistiky, základů informatiky a medicínských věd se snažím komplementovat znalosti, které jsem nabyla během letní stáže v lékařském prostředí a snažím se dále se angažovat v otázce globálního zdraví v rámci Global Health Society na Univerzitě.

Její náplní není pouze informovat o lokálních problémech ve zdravotnictví, ale také poukázat na větší problémy, které jsou často v rámci rozvojové politiky vlád a mezinárodních organizací aktuálně řešeny. Studenti mají tak větší platformu napříč obory sdílet poznatky a informace, které poukazují na potenciální řešení či zlepšení stávajících situací. Jako student ekonomie mám tak možnost se mimoškolně zajímat o odvětví jako jsou green či rozvojová ekonomie. Dále je to také motivací pro mne a pár dalších studentů se více zajímat o výzkum v ekonomii, který bývá na úrovni bakalářského studia často opomíjen.

Svůj volný čas ráda vyplňuji aktivitami, ke kterým se bohužel jinde než na univerzitě jen tak nedostanu. Nejsem sice natolik odvážná, abych se spolu s mnohými pouštěla do adrenalinových sportů jako například skákání s padákem, mazlení se s krajtou královskou či surfování v Severním moři, ale hodiny tanga či trénink moderního pětiboje mi zaručeně zvednou adrenalin v krvi i s nohama pevně na zemi.  Dále se věnuji doučování portugalštiny a příležitostnému hraní na klavír ve společenských místnostech univerzity.

Druhý rok na vysoké škole ve Skotsku je v mnohém podobný tomu prvnímu. Stejně jako před rokem máme jako studenti širokou paletu předmětů, lidé jsou stále vlídní a Edinburgh se druhým rokem stal nejlepším místem k životu napříč celou Velkou Británií. Studium tento rok je ale o to lepší, že je daleko snazší se prokličkovat davem turistů v centru, lehčí si pohovořit s profesory po přednášce o zajímavém článku či vědeckém počinu a školní prostředí, které tento rok poskytuje prostor pro více zaměřený studijní rozvoj a bádání mi osobně daleko více vyhovuje.

 

 

Druhé kolo
Druhé kolo