Dissertation – magnum opus skotského čtvrťáka

V životě každého studenta čtyřletého bakalářského programu Computing Science (a Software Engineering) dojde k té nejznámější a nejdůležitéjší části studia – bakalářské práci. Je náročná, je vyzývavá, je nemilosrdná… a hlavně skýtá třetinu všech kreditů udělených za celý závěrečný rok studia.

Zde se nachází jeden z významných rozdílů mezi studiem v Česku a ve Skotsku. Bakalářská práce je zde skutečně vnímána jako významná a důležitá. Je očekáváno, že na ni budeme pracovat v průběhu celého školního roku. Vlastně i dříve, protože během uplynulého léta jsme se na ni měli přinejmenším psychicky připravit (a udělat nějaký background reading). Zadání jsme ostatně dostali už na konci třeťáku.

Student může k zadání dospět dvěma způsoby. Lektoři, výzkumníci a další pracovníci katedry vypisují své vlastní návrhy prací, o něž můžeme projevit zájem. V tomto systému si studenti vyberou několik prací, o které mají největší zájem a algoritmus následně všem přiřadí jednu z jejich vybraných možností.

Druhá možnost je navrhnout si svoji vlastní závěrečnou práci. Výhodou je větší svoboda, nicméně v tomto případě si student musí najít vedoucího práce sám a to může být svízelné.

Já původně začal se svým vlastním návrhem a postupně jsem s mým současným vedoucím dojednal zadání, které je v jeho oblasti zájmu a zároveň uspokokuje mé nároky. Téma mé práce je „Workflow Tool for Lean Startups“. Budu vytvářet nástroj, který pomůže startupům orientovat se v metodologii Lean a provede je jednotlivými kroky jeho hlavního procesu. Cílem je pomoci startupům vytěžit více z jejich obvykle omezených financí a postupně vytvořit skutečně žádoucí produkt a dospět tak k udržitelnému business modelu.