Radim Urban

Čeští a slovenští studenti v Curychu se spojili do spolku

Radim Urban

Na konci dubna tohoto roku vznikl oficiálně spolek českých a slovenských studentů v Curychu: Czech and Slovak Students in Zurich (CSSZ) založený čtyřmi studenty technické univerzity ETH.

Spolek si dal několik cílů a hlavními z nich jsou:

  • Spojit komunitu studentů z České republiky a Slovenska v Curychu

  • Poskytovat podporu studentům v akademických a souvisejících záležitostech. Studenti se mohou na členy spolku obracet s jakýmikoli dotazy nebo žádostmi o pomoc.

  • Pomáhat středoškolákům, uchazečům o studium na švýcarských univerzitách ETH nebo UZH, se získáním informací ohledně přijímacího řízení, studia ve Švýcarsku nebo i poskytovat praktickou pomoc během přijímacího řízení.

Kontakty:
Czech and Slovak Students in Zurich
info@cssz.ch
cssz.ch