Čas ubíhá ...

Mnoho již bylo napsáno – dokonce i na mém nadačním blogu – o závratné rychlosti, s kterou ubíhá čas. Musím si ale povzdechnout znovu. Opravdu se to zdá být jako včera, kdy jsem prvně vystoupil z letadla na londýnském Heathrow, abych zde začal svou univerzitní pouť.

A teď jsem zhruba měsíc od začátku posledního semestru, co mě na UCL čeká. Myslím, že vzhledem k množství práce, která mám v oněch měsících před sebou, si vše uvědomím až s odstupem času. Jisté ale je, že drtivá většina úkolů již byla dokončena a téměř všechny eseje byly napsány. Právě poslední semestr rozhodne o tom, do jaké míry se budu moci pyšnit diplomem, který bych měl převzít v létě příštího roku. Důležitou roli bude hrát nejen samozřejmá píle, ale bezpochyby také štěstí. A doufám tedy, že bude alespoň částečně stát na mé straně!

Myslím, že největší lekcí, kterou mi vyšší moc v průběhu mého posledního ročníku bakalářského studia dává, je lekce ve schopnostech time managementu. Shodou náhod se totiž stalo, že všechny přednášky, které mě letos čekají, připadají na pondělí. Zbytek týdne mám oficiálně volno, až na jeden seminář v páteční odpoledne. Při pohledu na rozvrh by se tedy mohlo zdát, že práce kupodivu s postupem času ubývá, než aby jí přibývalo – vždyť třeba loni jsem ve škole trávil každý den, o roce prvním ani nemluvě. Ovšem zdání klame. Samozřejmě, přednášek není tolik a fakt, že se všechny vešly do jednoho dne, by opravdu dával tušit, že vlastně není co dělat. V pondělí si odsedíte tři hodiny v posluchárnách a pak jdete domů číst (samozřejmě akademickou literaturu). A takto můžete vlastně nerušeně číst po celý zbytek týdne. Nesmíte ale zapomínat, že nedílnou součástí posledního roku na univerzitě je taktéž bakalářská práce, která je na našem oboru povinná. Její téma může být zcela libovolné. A to je třeba pro mě největší úskalí. Není takový problém bakalářskou práci napsat – vždyť má pouhých deset tisíc slov, což není tolik, zvážíte-li, že každá jiná esej, kterou jsme kdy na univerzitě psali, má slov v průměru tři tisíce. Nejvíce času ale pravděpodobně strávíte tím, že vybíráte vhodné téma. Musí být takové, abyste jej zvládli ve vymezeném čase napsat, ne příliš odborné, abyste si zbytečně nepřidělali práci, avšak také dostatečně zajímavé a zpracování dostatečně objevné tak, abyste měli šanci s prací uspět. Jistým uklidněním budiž to, že se bakalářská práce hodnotí stejně jako každý jiný dvousemestrální předmět. Skvělý výsledek v ní tedy není absolutně klíčový, ani ji nemusíte ústně obhajovat tak, jak je to běžné na českých univerzitách. Nicméně jestliže se vám uspět podaří, vašemu diplomu to může velmi prospět.

Aby toho nebylo málo, blíží se uzávěrky přihlášek k magisterskému studiu. Kdybych se je rozhodl poslat, musím tak učinit bezprostředně po Vánocích. K tomu zůstávám aktivní v československém univerzitním spolku. Takže se sice může při pohledu na můj rozvrh zdát, že mám času nazbyt, ale ve skutečnosti nevím, kde mi hlava stojí.

Snad ji včas najdu.