Beseda na gymnáziu v Orlové

Krátce po své poslední zkoušce druhého semestru jsem se vrátil domů do Orlové. Během svých dvoutýdenních prázdnin jsem také zavítal na gymnázium v Orlové a ve dvou třídách osmiletého gymnázia uspořádal besedu na téma „Studium v zahraničí“. Cílem besedy bylo poodhalit možnosti studia za našimi hranicemi a umožnit žákům klást na toto téma otázky jako např. pozitiva a negativa studia v zahraničí, jak vybrat školu a obor tak, aby studium dávalo smysl, ale zároveň přinášelo radost, nebo třeba jak zvládnout finanční stránku v tomto ohledu mnohdy náročného studia. V rámci besedy jsem předal informace o možnostech stipendia u Nadace The Kellner Family Foundation na financování VŠ v zahraničí. Snažil jsem se předat veškeré praktické rady a tipy, jak zvládnout přípravu, začátek, případné studium v cizím jazyce, jak podat přihlášku, jak zvládnout jazykovou zkoušku (B2-C1) a jak napsat motivační dopis.

Jak se studuje v zahraničí, a to konkrétně v Curychu?

15. září 2021 byla pro studenty druhého a třetího ročníku gymnázia (sexta a septima – skupiny NJ) uspořádaná beseda o možnostech studia v zahraničí. Ze Švýcarska k nám zavítal náš absolvent Radim Urban, který zde studuje na prestižní univerzitě ETH Zürich obor informatika. Cílem besedy bylo poodhalit možnosti studia za našimi hranicemi a umožnit žákům klást na toto téma otázky jako např. pozitiva a negativa studia v zahraničí, jak vybrat školu a obor tak, aby studium dávalo smysl, ale zároveň přinášelo radost, nebo třeba jak zvládnout finanční stránku v tomto ohledu mnohdy náročného studia. V rámci besedy zazněla i možnost financování VŠ v zahraničí pomoci stipendií nabízených v ČR. Radima při studiu podporuje Nadace The Kellner Family Foundation a z tohoto důvodu veškeré praktické rady a tipy, jak vše zvládnout a nebát se studovat i v 2. cizím jazyce, jak podat přihlášku, jak zvládnout jazykovou zkoušku (B2-C1) a jak napsat motivační dopis, jsou pro studenty z úst našeho absolventa o to cennější.

Zdroj: web gymnázia v Orlové

Beseda na gymnáziu v Orlové

Další články z blogů

Všechny články