Alma Mater

V květnu jsme spolu s mými bývalými pedagogy na Gymnáziu Jana Nerudy uspořádali besedu pro studenty o studiu v zahraničí. Protože se v post-brexitové době změnila pravidla hry při podávání přihlášek, nešlo prezentaci pojmout jako návod. Místo toho jsem se rozhodl videohovor s přibližně 40 studenty využít k pravému opaku.

Při podávání přihlášek na různé školy a stipendia totiž neexistuje jednotný postup. Každý chce prostě studovat trochu něco jiného a někde jinde. Studentům jsem řekl, že za ruku je tím neprovede nikdo lépe než oni samotní.

Soustředil jsem se na vyhledávání informací o studijních oborech, o poplatcích a přihláškách. Myslím si, že nejdůležitější je samostatnost, rozhodl jsem se proto pro formát “let me google that for you” a pokusil jsem se jim ukázat, že hledat si informace o studijních možnostech není jako přechod himalájí a není k tomu potřeba průvodce.

Pokusil jsem se studentům popsat jaké to je v zahraničí studovat a narážel jsem právě na to, jak důležitá je autonomie. Chodit na přednášky a workshopy je jedna věc, ale hledat stáže a získávat příležitosti je zkrátka z velké části čas strávený “na googlu”. Nikomu se nám do toho nechce, ale nikdo to za nás neudělá.

Po prezentaci jsme se studenty měli věcnou debatu o konkrétních školách a příležitostech. Několik z nich mě po setkání kontaktovalo s dodatečnými otázkami ohledně středoškolských stáží.

Alma Mater