Pro novináře| Tiskové zprávy| Sloučení rodinných nadací Renáty a Petra...

Sloučení rodinných nadací Renáty a Petra Kellnerových bylo dokončeno – všechny aktivity přebírá Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

27. května 2011 Na konci května byla dokončena fúze Nadace Educa a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Členové správních rad obou nadací se dohodli na sjednocení všech aktivit pod Nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, která se i nadále bude věnovat především projektům z oblasti vzdělávání.

„Všechny dosavadní projekty Nadace Educa budou pokračovat pod hlavičkou Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Podpora vzdělávání zůstává tím hlavním, čemu se chceme v naší nadační činnosti věnovat,“ upřesňuje Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady nadace.

Sloučením prostředků obou nadací bude Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION spravovat roční rozpočet okolo osmdesáti milionů korun. „Cílem spojení dobročinných aktivit Nadace Educa a THE KELLNER FAMILY FOUNDATION je především efektivní řízení a správa společných prostředků,“ říká k důvodům fúze Jan Leiner, člen správní rady nadace.

Cílem Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION je přispívat k rozvoji společnosti a napomáhat ke zlepšování kvality života. Své úsilí a finanční prostředky nyní směřuje do tří největších projektů:

  • Z projektu Open Gate poskytuje finanční příspěvky studentům stejnojmenného gymnázia. Od otevření gymnázia v roce 2005 získalo plnou nebo částečnou nadační podporu 80 % studentů.
  • Prostředky z projektu Univerzity jsou určeny pro poskytování grantů českým studentům na zahraničních univerzitách. V akademickém roce 2010/2011 získalo grant celkem 18 studentů.
  • V roce 2011 spustila nadace pilotní fázi nového projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je zaměřený na vzdělávání učitelů a ředitelů veřejných základních škol a dosahování vysoké kvality výuky v těchto školách.
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.