background image

ZŠ Kunratice

Projektová

Zapojena do projektu | od 2010/2011 
Počet připojených škol | 11

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Hybná síla změny

Projekt přinesl do ZŠ Kunratice změnu: hybnou sílu, díky které začali učitelé jinak a hlouběji přemýšlet o své práci, o učení, o žákovi. A začali chtít nabízet v hodinách něco víc než jen frontální výuku a učebnicové texty.

V naší škole se tak staly součástí běžné výuky věci jako dílna čtení, dílna psaní, čtenářská gramotnost, kritické myšlení a podobně.  Navíc projekt přivedl do naší školy řadu odborníků, kteří nám pomáhali s naší cestou a nabízeli cesty nové. Přinesli k nám inspiraci z jiných škol i ze zahraničí, ovšem velmi citlivou a nenásilnou formu. Nediktovali, co by se se mělo dělat a změnit, ale ukazovali možnosti. A začali naše učitele propojovat, budovat komunitu. 

Respekt k řemeslu, které je ale potřeba cizelovat

Projekt u nás ve škole podpořil respekt mezi učiteli navzájem, ale i k učitelskému řemeslu jako takovému. Mimo jiné i tím, že dbá na adekvátní finanční ocenění učitelů za jakoukoliv práci „navíc“.

Zároveň chápe učení jako řemeslo, které je potřeba rozvíjet, cizelovat a učit se tomu stále znovu. Proto nabízí nepřeberné možnosti vzdělávání: pisatelství, angličtinu, letní školy nebo prožitkové, oborové čtenářství. A nabízí učitelům možnost setkávat se během takzvaných „otevřených škol“. Díky tomu o sobě navzájem vědí, navazují spolupráci napříč republikou a vytvářejí skutečnou komunitu.

Naučili jsme se lépe učit

Učitelé se během projektu naučili o výuce víc přemýšlet a díky tomu ji od základu změnili – myslíme, že k lepšímu. Vždycky teď začínají od žáka a od jeho potřeb. A myslí na to, aby každá hodina byla přínosná opravdu pro všechny. 

Naše škola je teď i mnohem otevřenější – učitelé učí v páru, zvou si do hodin pedagogické konzultanty i kolegy z jiných škol. Nevnímají to jako hrozbu, ale jako nástroj, jak si pomáhat a posouvat se dál. 

Spolu s tím se proměňují i naši žáci. Stávají se z nich přemýšliví a zapálení čtenáři, lidé, kteří umí formulovat svůj názor a nebojí se ho říct nahlas. 

A to je pro nás jako učitele ta největší odměna.

Pedagogičtí konzultanti

Role pedagogických konzultantů na škole je nezastupitelná a rozhodně obrovskou měrou zapůsobila na proměnu. Podporují učitele v rozvoji jejich práce. Nabízí společné plánování výuky (jednorázově i dlouhodobě), vyhodnocování výuky a dopadu na žáka. Propojují učitele navzájem mezi sebou na škole i s učiteli na jiných školách. Ukazují učitelům nové cesty – nové nápady do výuky, nabídky vzdělávání, zajímavé podnětné texty, knížky apod… Učitelé si cení toho, že spolupráce je vždy dobrovolná a bezpečná. Pedagogičtí konzultanti jsou jim průvodci a pomocníky na jejich cestě.

Vít Beran

ředitel Základní školy Kunratice

Přejít na web ZŠ Kunratice