background image

ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Projektová

This school has been involved in the project since the 2017/18 school year and is affiliated with ten other schools.

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Díky projektu se u nás děti učí naplno a s radostí

Do projektu Pomáháme školám k úspěchu jsme se jako škola významněji zapojili od roku 2017, kdy u nás začal fungovat čtenářský tým. Ten přinesl do školy pozitivní změny, které postupně vedly k tomu, že jsme se stali čtenářskou školou. Znamená to, že hlavní důraz klademe na rozvoj čtenářství a pisatelství – díky přirozenému a otevřeně vedenému rozšiřování čtenářské kultury se teď u nás děti učí naplno a s radostí. 

Od roku 2020 jsme se jako projektová škola stali průvodci na této cestě pro nově připojené školy z naší oblasti.

Prohloubili jsme spolupráci mezi učiteli

Projekt nám přináší intenzivní spolupráci mezi pedagogy. Vznikají takzvané „učící se skupiny“, které společně pracují na jednotlivých tématech. U nás jsou to konkrétně skupiny čtenářství, pisatelství, formativního hodnocení a badatelství. Zkušenosti, které tyto skupiny nasbírají, pak učitelé používají při výuce a sdílejí je s dalšími školami v otevřených hodinách. 

Někteří naši učitelé pravidelně jezdí na projektové workshopy, které probíhají v rámci prožitkových či oborových celorepublikových setkání. Díky tomu se zdokonalují ve své práci a mohou se pak stát interními mentory školy. Pomáhají nám dále rozvíjet pisatelství, prožitkové čtenářství a další obory.

Sdílení mezi školami inspiruje i nás

Sdílení zkušeností se školami v našem okolí je velmi cenné také pro nás. Ve skupinách, kde vnímáme bezpečnou a sdílnou atmosféru, jako například v Mostě, jsme již mnohokrát našli cenné nápady, které jsme předali našim pedagogům a využili je i pro školy v naší lokalitě. 

Podpora konzultantů je zásadní

Pedagogičtí konzultanti pravidelně pracují s našimi učiteli na přípravě a reflexích čtenářských lekcí. Jsou jim podporou při přípravě otevřených hodin a vedou pro ně také učící se pedagogické skupiny. Učitelé oceňují, že jde o spolupráci dlouhodobou a individuální, a uvědomují si, jak moc jim pomáhá v profesním růstu.

Aby mohl být tým konzultantů co nejprospěšnější, mapuje na každotýdenních setkání situaci ve škole. Zjišťuje, jaké si pedagogové vytyčili cíle a jak by jim je mohli pomoct naplnit. Stejně tak sledují, co potřebují naše připojené škol a promýšlí program tak, aby je co nejlépe rozvíjel, a aby v něm zároveň i mohli sdílet své zkušenosti.

Zpětná vazba dělá lepší učitele

Jako hlavní přínos projektu vnímáme to, že ve školách vzniká prostředí, které učitele inspiruje. Zapojují se do činnosti dobrovolně, pracují na tématech, která si sami vybrali, mohou řešit konkrétní otázky nad konkrétními pracemi svých žáků... a především na svou práci dostávají smysluplnou a konstruktivní zpětnou vazbu. Díky tomu se na škole prostě lépe učí – a vidíme to i na výsledcích a přístupu žáků.

Přejít na web ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova