background image

ZŠ a MŠ Dobronín

Projektová

This school has been involved in the project since the 2013/14 school year and has eleven affiliated schools.

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Učíme jinak – a víme, že na to nejsme sami

Projekt Pomáháme školám k úspěchu nám naprosto změnil pohled na práci učitele a vše, co s ní souvisí. Ukázal nám, jak vypadá opravdová kolegiální spolupráce, nejen na úrovni učitelů, ale také na úrovni lídrů škol. O učících se komunitách se v pedagogickém světě poslední dobou hodně mluví – a my máme to štěstí, že už osm let do jedné takové patříme. 

Výprava ke kořenům učení

Projekt je podle nás výjimečný v tom, jak důkladně zkoumá samotné učení. Vede učitele k tomu, aby se věnovali každému žákovi, zkoumali jeho výkony a poznali z nich, jak ho co nejlépe nasměrovat dál. U nás to vedlo i k prohloubení spolupráce všech pedagogů a pochopení, že spolupráce se neobejde bez společných nástrojů: čtenářství, pisatelství a na ně navazující kritické gramotnosti. 

Projekt Pomáháme školám k úspěchu nám naprosto změnil pohled na práci učitele a vše, co s ní souvisí. Ukázal nám, jak vypadá opravdová kolegiální spolupráce, nejen na úrovni učitelů, ale také na úrovni lídrů škol.

Ivo Mikulášek

Ivo Mikulášek

ředitel, Základní škola a mateřská škola Dobronín

Pomocnou ruku dostáváme i nabízíme

Oceňujeme i projektem zavedený institut nezávislého pedagogického konzultanta. S ním se můžou učitelé podle potřeby kdykoliv spojit a ověřit si, že postupují správným směrem. Ti naši na tom nejvíc oceňují, že si o své práci místo s nadřízeným promluví se zkušenějším kolegou a společně v klidu hledají cestu k lepší výuce. Dřív jsme toho často a rádi využívali, dnes už naopak někteří naši pedagogové podporují své kolegy u nás i na jiných školách.

Inspirace během celého roku

Další plusy? Na pravidelné letní škole máme prostor promyslet rozjezd nového školního roku, abychom se posunuli tam, kam chceme. A během roku dočerpáváme inspiraci do práce na oborových a prožitkových čtenářských setkáních. 

A navíc teď všichni radši čteme

Kromě celkovému přístupu k učení se u nás proměnil i vztah dospělých ke čtenářství. S větším nadšením teď sdílíme čtenářské zážitky – v předcovidové době jsme si například ve škole dopřávali jednou za měsíc společnou snídani s knihou.

Ivo Mikulášek
ředitel

Přejít na web ZŠ a MŠ Dobronín