Ohlasy| České angličtináře učí Angličan

České angličtináře učí Angličan

10. července 2013 - Právo Unikátní kurz Oxford Teachers’ Academy má své pokračování v České republice díky projektu Pomáháme školám k úspěchu. Dvacet pět učitelů angličtiny působících na druhém stupni veřejných základních škol z celé republiky se pod vedením lektora z Oxford University Press naučí, jaké metody používat při výuce jazyka a jak motivovat děti k zájmu o angličtinu.

Kurz pro učitele s názvem Oxford Teachers‘ Academy 2013 (OTA) se setkal s úspěchem u pedagogů již loni.
„Cílem kurzu je ukázat rozmanité a pro českého učitele často i netradiční možnosti, jak učit cizí jazyk a umožnit sdílení zkušeností z praxe,“ uvedl Jan Leiner z Nadace The Kellner Family Foundation, která vznik kurzu iniciovala a prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu i podpořila.

Během kurzu se učitelé v jednotlivých blocích seznámí s konkrétními tématy z oblasti vzdělávání teenagerů. Jsou pokryty všechny řečové dovednosti – poslech, mluvení, psaní a čtení, které jsou pak doplněny o různá témata, jako je například používání zjednodušené anglické četby, práce se slovníky nebo drama v hodinách angličtiny. Po splnění všech podmínek kurzu získají učitelé certifikát vydaný Oxford University Department for Continuing Education (OUDCE).

Stejně jako minulý rok i letos jsou z celkového počtu pětadvaceti pedagogů pouze dva muži. Věkové rozhraní se pohybuje od 27 do 55 let a jedná se o velmi rozmanitou skupinu z celé České republiky. Všichni účastníci kurzu museli úspěšně projít dvoukolovým výběrovým řízením, kde se prověřovala nejen úroveň znalostí anglického jazyka, ale také míra motivace zlepšovat kvalitu výuky.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.