Aktuality| Základní kameny českého národa

Základní kameny českého národa

16. listopadu 2018 Přečtěte si, jak se v 5. ZŠ Koperníkova v Třinci slavilo výročí založení Československa.

Na 5. Základní škole v Třinci mají velmi pozoruhodné aktivity. Na škole působím již druhým rokem a sleduji, jak díky učitelům i žákům, zde rozkvétají čtenářské příležitosti. Často se stane, že čas plyne neuvěřitelně rychle - přijdu v osm a najednou je odpoledne.

Jeden takový den se odehrál i 26. 10. 2018 při čtenářském dni nazvaném Napříč školou číslo 9. Lze vysledovat, že je to již po deváté, kdy se domluví vyučující a dají dětem příležitosti v heterogenních čtenářských skupinách prožít netradiční a velmi nápaditý den plný nových kamarádství, přemýšlení, čtení, her a tvořivosti.

Podívejte se na to, jak tento den probíhal, do školní fotogalerie a přečtěte si, jak ho prožila čtenářská mentorka Monika Olšáková:


Letošní rok měl název Základní kameny českého státu. Byl přichystán k významnému výročí České republiky. Co bylo cílem? Žáci si měli projít nejvýznamnějšími okamžiky naší historie a získat tak povědomí o tom, jaké události nás utvářely od počátku až do dneška.  Druhým cílem bylo uvědomí, že každý z nás tvoří dějiny a může být ve svém životě něčím prospěšný ...

Celá dramaturgie dne byla vystavěna na hře, kde se žáci vzájemně posouvali od prvních dějin našeho národa k cíli, tedy k současnosti. Velmi symbolické bylo, že se posouvali po plánu hry s pomocí hracích kamenů, které byly hybnou silou pro přechod po jednotlivých polích.

Procházela jsem celým dnem a měla jsem pocit, že jsem byla ve stroji času, který mně umožnil putovat českou historií. Formou hry tímto prostředím procházeli i žáci, kteří plnili úkoly v 11 úrovních.

 1. První level bylo téma Praotec Čech. Žáci zde využili obrázkové čtení, kde předvídali dosazení obrázků formou slov do textu.
 2. Druhý level byl ve jménu Velkomoravské říše. Zde dvojice dostala zašifrovaný text a hlaholici, kdy měli dešifrovat text.
 3. Třetí level se zabýval Přemyslovci. V této části děti formou hry „Rychlý špión“ odkrývaly pojmy a pantomimicky se je snažily představit. Následně děti vytvářely souvislosti.
 4. Čtvrtý level byl Karel IV. a Životabáseň o tomto významném panovníkovi.
 5. Pátý level se týkal Jana Husa a hlavních myšlenek, které za sebou zanechal. Z textu, který měli žáci ke čtení, dělali myšlenkové mapy s pomocí Husových stop.
 6. Šestý level měl pojmenování Doba Rudolfínská. Zde děti formulovaly hypotézu k pokusu, který dělal učitel s společně s dětmi. Principem byla reakce vody, oleje a šumivé tablety.
 7. Sedmý level se týkal Rakouska-Uherska a práce s mapou. Žáci porovnávali nelineální informace historické mapy a současné mapy Evropy.
 8. Osmý level měl za cíl seznámit děti se vznikem Československa 1918. Zde měly děti možnost projít se po chodbě a hledat v textech odpovědi na výroky.
 9. Devátý level byl zaměřen na druhou světovou válku. S pomocí dobových fotografií žáci hledali souvislosti s tímto důležitým mezníkem našich dějin.
 10. Desátý level byla Sametová revoluce 1989. Díky písničce Modlitba pro Martu si žáci měli uvědomit, proč se stal tento song symbolem sametové revoluce, v čem byla síla této písně.
 11. Poslední level bylo datum 1. 1. 1993  a vznik České republiky. Zde na mapě Československa oddělili žáci oba státy, doplnili hlavní města, na mapě byla slovíčka v češtině a v slovenštině a úkolem bylo je spojit.

Hra po této poslední části skončila. Žáci si mohli uvědomit, že naše země po staletí prošla velkými proměnami a dnes žijí v moderní a vyspělé zemi. Tak malá země a tolik světově významných osobností, tolik nápadů. Děti nakonec shlédly prezentaci o významných českých osobnostech s myšlenkou, že i tyto osobnosti kdysi byly dětmi.

Při závěrečné diskuzi si děti mohly uvědomit, že je na nich, jaké povolání si jednou vyberou, že mají možnost si vybírat, na základě svých schopností. Mohou přemýšlet, čím by mohly být prospěšní sobě, svému okolí a své zemi. Celý den zakončily volným psaním, které představily ostatním, jako reflexi ve své třídě.

Jako velmi důstojné zakončení hodnotím to, že na závěr celého dny bylo slavností vysazení lípy a kde děti vzaly kamínky ze své hry a přiložily je k nově vsazenému stromu. Bylo tím bezezbytku naplněno téma dne, tedy Základní kameny českého státu

Velmi oceňuji i to, že si učitelé na závěr celého dne našli čas a setkali se ještě k závěrečnému hodnocení u kávy. Z jejich reflexe vyplynulo, že děti i učitelé hodnotili toto Napříč školou jako zatím nejlepší, které za tolik let prožili, líbilo se jim promyšlení jednotlivých levelů, i to, že děti si vysvětlovaly některé informace mezi sebou, mohly navázat na předchozí projekty, jako byl například Karel IV.  Někteří učitelé se zamýšleli nad tím, jak rovnoměrně rozdělit děti do dvojic či do skupin, když se ne všichni znají a některým dětem vadilo rušení jiných žáků při jednotlivých činnostech. Tomáš s Katkou přizvali ke spolupráci na tvorbě programu při dalším ročníku své kolegy a nabídli jim možnost více se  zapojit.


Já jako učitel a mentor školy chci ocenit dramaturgii celého programu, gradaci jednotlivých kroků, možnost pracovat ve věkově různorodých skupinách. Velmi si cením toho, že paní ředitelka přišla nahlédnout do všech tříd, slovně při závěrečné reflexi ocenila práci učitelů i žáků. Jako milou pozornost předala Katce Gaszkové a Tomášovi Otiskovi dárky s převázanou trikolorou.

I já mám potřebu poděkovat výše zmiňované dvojici za náročnou přípravu tohoto jedinečného dne, za to, že dávají podporu svým kolegům ve škole, a to nejen v čtenářské oblasti. Každý učitel pracoval v tento den v rámci svých možností a schopností, mám pocit, že tento projekt propojil jak témata a děti, tak i učitelé a celou školu. A v tom vidím největší přínos. 26. 10. 2018 na 5. ZŠ Koperníkova vnímám nejen jako svátek čtenářství, ale i jako svátek českého školství.


Monika Olšáková, externí čtenářská mentorka

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.