Úhly pohledu: Jak vybíráte, komu pomoci?

Příloha - Žebříčky nadací a fondů | Podpořit znevýhodněné či postižené děti, nebo spíše nadané studenty? Pomáhat v oblasti životního prostředí, či raději komunitního rozvoje? Oslovili jsme nejen významné mecenáše, aby se pokusili přiblížit, jak se rodí rozhodnutí, koho obdarovat.

(...)
Renáta Kellnerová: Máme rádi odvážné a inovativní přístupy
O filantropii jsme začali spolu s manželem přemýšlet zhruba před 16 lety, kdy se nám narodila naše druhá dcera. Uvědomovali jsme si, že se Česká republika pomalu začala řadit do kategorie vyspělých společností, v nichž je naprosto běžné věnovat peníze na dobročinnost. Ovlivnilo nás, že ne všechny děti žijí v takových ekonomických podmínkách, které jim umožní kvalitní vzdělání, tak jako našim dětem. To nás vedlo k úvahám o založení vzdělávacího zařízení – nynější základní školy a gymnázia Open Gate – které by nabídlo vzdělávání dětem ze všech skupin společnosti. Tedy jak sociálně potřebným, tak těm, kterým vzdělání mohou zaplatit jejich rodiče.

Několik let po otevření osmiletého gymnázia Open Gate jsme založili Nadaci The Kellner Family Foundation, jejíž hlavní činností jsou dlouhodobé projekty zaměřené na oblast vzdělávání, vědy a kultury. Hlavní motivací byl zřejmě pocit určité společenské odpovědnosti. Tím, že se podařilo vytvořit stabilní ekonomické zázemí a že oba dva, já i manžel, pocházíme z rodin, kde peněz nikdy nebylo nazbyt, jsme začali rozvíjet naši rodinnou nadaci do dnešní podoby.

Nejvíce úsilí a finančních prostředků věnujeme vzdělávacím projektům. Věříme, že podpora mladých motivovaných a vzdělaných lidí je budoucností každého národa. Je ale pravda, že se naše snaha s největší pravděpodobností projeví v horizontu 20 let, možná i později. Je pro nás také důležité nejít cestou anonymního dárcovství, ale držet kontrolu nad jednotlivými projekty a spolupracovat s týmy odborníků, kteří spolu s námi naplňují cíle nadace.

Máme rádi odvážné a inovativní přístupy, což se promítá i do výběru nadačních projektů. Hlavními směry v oblasti vzdělávání je již výše zmíněná škola Open Gate; dále projekt Univerzity, ve kterém každoročně poskytujeme granty pěti desítkám českých studentů na studium různých oborů v Česku i zahraničí. Podporu od nás získávají jak špičkoví hráči na hudební nástroje, tak i budoucí biologové, lékaři, kosmičtí inženýři, ekonomové nebo matematici.

Před pěti lety jsme pak doplnili naše aktivity projektem Pomáháme školám k úspěchu, zaměřeným na vzdělávání učitelů ve veřejných základních školách, kam nabízíme i podporu pedagogických konzultantek a celkově se snažíme za souhlasu zřizovatelů státních škol zvyšovat úroveň výuky v těchto zařízeních. Dalšími velmi důležitými okamžiky pro nadaci jsou situace, kdy musíme rychle reagovat na žádosti o pomoc rodinám – třeba po autonehodě s tragickými následky, kdy se život otočí úplně naruby, nebo po katastrofálních povodních.

V Libereckém kraji pomáháme zvelebovat životní prostředí. Přispíváme také na operace, jejichž provedení nehradí zdravotní pojišťovna.

Renáta Kellnerová | Zřizovatelka a předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation. Z její iniciativy vznikla v roce 2005 škola Open Gate, která jako první ryze česká škola získala certifikaci, aby její studenti mohli skládat i mezinárodní maturitu IB. Se svým manželem založila rovněž Nadaci Educa, jež poskytovala sociální stipendia studentům gymnázia Open Gate nebo podporovala další vzdělávání absolventů středních škol v projektu Univerzity. V roce 2011 se nadace sloučily pod hlavičku Nadace The Kellner Family Foundation, která se věnuje především vzdělávání, podpoře vědy a kultury.

O autorovi | zpracoval Tomáš Wehle

Další články z médií

Všechny aktuality