Učitelé z Písku bádali v Olomouci

Z iniciativy Základní školy Mendelova z Karviné, která je jako my projektovou školou v Pomáháme školám k úspěchu, se ve dnech 15. a 16. října konal v Olomouci inspirativní seminář.

Z naší školy se akce zúčastnilo pět učitelů: Romana Bláhová, Lucie Samcová, Vladislava Slepičková, Alice Hlaváčová a Petr Pohnan. Tématem výjezdu bylo badatelsky orientované vyučování. Na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet, jak tato výuka konkrétně probíhá. Učitelé sdíleli dosavadní zkušenosti a inspirace nabyté v projektových školách, důkazy o učení žáků. Společně jsme přemýšleli nad přípravou konkrétní hodiny, společně jsme hledali důkazy o učení žáků v konkrétních předmětech. Seznámili jsme se s metodami a formami práce badatelsky orientovaného vyučování, tak, aby výuka co nejvíce bavila jak žáky, tak učitele.

Vše proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře zástupcůosmizákladníchškol z celé republiky. Učitelé si navzájem předali své zkušenosti. Moc se nám tam líbilo a přijeli jsme obohaceni novými zkušenostmi. Už se těšíme, že badatelsky orientované učení využijeme co nejdříve ve výuce na naší škole.

Pozn.: Badatelsky orientovaná výuka (BOV ) je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavostižákůavede je k aktivitě. Cílem je poznávání reality a okolního světa, k čemuž žákům učitelé vytváří vhodné učební situace.

Auto: Romana Bláhová, ZŠ T. Šobra Písek

Další články z médií

Všechny aktuality