Termín vyhlášení výsledků prvního kola

Pro velký počet zaslaných přihlášek do programu Principal Investigator jsme nuceni posunout termín vyhlášení výsledků prvního kola a odložit prezentace projektů, které postoupily do kola druhého. V současné době probíhá hodnocení přihlášených projektů nezávislými oponenty. Každý projekt budou hodnotit čtyři oponenti. Oznámení o výsledcích prvního kola bude rozesláno žadatelům 5. 10. 2012 a zároveň bude oznámen termín druhého kola grantového řízení. Tento časový posun nebude mít vliv na zahájení řešení projektů od 1.1.2013.

Další aktuality

Všechny aktuality