Aktuality| Tematická zpráva ČŠI - rozvoj čtenářské...

Tematická zpráva ČŠI - rozvoj čtenářské gramotnosti

8. března 2019 Přečtěte si komentář Ondřeje Hausenblase k nedávno vydané zprávě České školní inspekce o rozvoji čtenářské gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018. Samotná kritéria pro sledování podmínek a průběhu rozvoje čtenářské gramotnosti, která ČŠI využívá, formulovali členové našeho čtenářského týmu v roce 2015, od té doby je inspekce využívá. A z těchto kritérií ostatně také vyplývá většina aktuálních doporučení uvedených v této tematické zprávě.

 

Devět z desíti inspektorů doporučuje…

Ondřej Hausenblas

Odborná zhuštěnost doporučení v TZ ČŠI za rok 2017/18 vyžaduje, aby se učitel i ředitel víc vyznal v problematice čtenářství a gramotností. I proto zpráva doporučuje „prakticky orientované vzdělávání promítající se do vlastní výuky“. Aby se profesní vzdělávání do výuky promítalo, jistě bude z vlastní učitelovy výuky přímo vycházet a jí se držet.

Možná nás překvapí, že máme posilovat čtenářské činnosti, jaké v RVP-ZV a asi ani ve svém ŠVP nenajdeme. Jsou ovšem obsahem čtenářské gramotnosti. Například „např. hlubší analýza textu, rozbor struktury textu a autorovy práce s jazykem, porovnání textů, stanovení účelu textu a další“, to není „jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla“ (jak se píše v RVP-ZV). Spíš je to dovednost vnímat, jak je text napsaný, vystavěný, a využívat toho pro své pochopení významu textu. Výuka by měla dát například průpravu a čas k pečlivému, podrobnému a opakovanému čtení textu, vést žáky k hovoru nejen o „neznámých slovíčkách“, ale i jak je myšlena ta nebo ona věta a celá pasáž a zda by jiná formulace znamenala něco jiného. A také učit tomu, jak se pozná, k čemu byl text určen a co mělo čtení daného textu se čtenářem udělat. A učit žáka, aby se k tomu postavil samostatně.

Kterému pánu vlastně vyhovět? Máme v pojetí i provádění výuky mířit na čtenářskou gramotnost, anebo se držet RVP, ve kterém o ní není téměř nic? Současný světový trend je starat se ve škole právě o čtenářskou gramotnost. Ta je významná pro budoucnost dětí. Ale gramotnostem se vyhýbá i dnešní snaha o revizi RVP, nahrazuje je málo určitými kompetencemi. Ať však se tomu bude odborně říkat jakkoliv, bude potřebné společně – hlavně mezi učiteli, ale i s odborníky – rozumět tomu, co tedy má žák umět dělat a jak se k čtení stavět. A teprve od toho odvozovat svou výuku čtení v češtině i v předmětech ostatních, i celou školní strategii rozvoje čtenářství.

 

Znění celé zprávy najdete zde, doporučení jsou uvedena na str. 35.

DSC06716.JPG
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.