Aktuality| Otevřené hodiny na čtenářských školách

Otevřené hodiny na čtenářských školách

16. července 2019 V Pomáháme školám k úspěchu jsme přesvědčeni, že učitelé se nejvíce učí a zlepšují kolegiálním učením. V našem pojetí to znamená, že dva a více učitelů společně neúnavně hledají ty nejlepší cesty k tomu, aby se všichni žáci učili něco podnětného a zažívali z učení radost.

Jedním z příkladů takového kolegiálního učení jsou otevřené hodiny – učitel zve do své třídy ostatní kolegy, ti výuku pozorují a následně ji společně reflektují. Tuto formu vzájemného sdílení zvolily i naše tři jihočeské čtenářské školy – v průběhu školního roku se učitelé celkem šestkrát sešli a vzájemně se zvali do svých hodin. A všichni účastníci možnost otevírat hodiny nebo naopak být hosty v otevřené hodině velmi oceňovali.

Díky tomu, že měli možnost navštívit hodinu jiného učitele, se mohli více soustředit na pozorování toho, co se během výuky děje – jak děti pracují, rozumí a reagují na zadání, spolupracují ve skupinách. Ale také viděli své kolegy při práci, seznamovali se s různými přístupy a třeba i novými metodami.

Po otevřené hodině byl vždy důležitý dostatečný čas na společnou reflexi hodiny. Při ní se kolegové doptávali na průběh hodiny, učitel či učitelka zas vysvětlovali, proč zvolili daný postup, zasazovali hodinu do kontextu.

Zásadní část reflexe pak byla důkladná analýza vzniklých žákovských výkonů. Ty učitelé porovnávali s plánovanými cíli hodiny, přemýšleli, jak dál ve třídě pracovat nebo jak příště lekci upravit tak, aby směřovala k ještě účinnějšímu učení dětí.

A ještě závěrečný vzkaz po jedné z otevřených hodin:

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.