Opět spolu „naživo“ při plánování letní školy

Opět spolu „naživo“ při plánování letní školy

Opět spolu „naživo“ při plánování letní školy
Ačkoliv žáci o prázdninách odpočívají, někteří jejich učitelé se intenzivně vzdělávají. Finalizace programu na týdenní letní školu pro 80 pedagogických konzultantů a ředitelů škol, to bylo důvodem pro opětovné setkání celého odborného týmu Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s.

Setkání po dlouhé době online meetingů proběhlo v malebném Týnci nad Sázavou a členové odborného týmu se zde sjeli z celé republiky. Letní škola je důležitou akcí, na které dochází k reflexi roční práce projektových škol a škol nově zapojených do projektu a příprava na rok následující.

Detailní příprava programu, obsahu jednotlivých dílen a směrování pro další roky v projektu probíhalo společně i v užších skupinách. To vše je součástí dlouhodobého projektu Pomáháme školám k úspěchu financovaného Nadací The Kellner Family Foundantion.

Další aktuality

Všechny aktuality