Nadace The Kellner Family Foundation věnovala na veřejně prospěšné projekty přes 88 milionů

Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových zveřejnila výroční zprávu za rok 2015: na dobré věci věnovala 88 763 000 korun. Jde o podobnou částku jako v roce 2014. Více než 40 % z celkově rozdělených darů tvoří stipendia pro studenty gymnázia Open Gate. Od svého založení v roce 2009 rozdělila Nadace The Kellner Family Foundation již více než 444 milionů korun.

Drtivá většina příspěvků z Nadace směřuje na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kam v roce 2015 nadace věnovala řádově 90 % všech rozdělených finančních prostředků.

Stěžejními projekty Nadace jsou nadále stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, finanční granty z projektu Univerzity, jehož cílem je pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních světových i českých univerzitách. Dále projekt Pomáháme školám k úspěchu, zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách a projekt Science podporující výzkumnou práci českých vědců.

Například na gymnáziu Open Gate studovalo ke konci loňského roku 215 studentů. Stipendia od Nadace čerpalo 94 z nich v celkovém objemu 39 milionů korun. "Jsem velmi ráda, že studenti Open Gate nezůstávají pouze pasivními příjemci darů. Sami se aktivně zapojují do aktivit na pomoc ostatním a často jsou iniciátory těchto akcí. Například do akce Run and Help, která vznikla na půdě Open Gate, se v roce 2015 zapojilo dalších 30 škol, institucí a zájmových skupin," uvedla Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Z projektu Univerzity získává v aktuálním akademickém roce finanční granty 52 studentů - 12 z nich bylo přijato do programu nově, 40 stipendistů pokračuje ve studiích, která započali v předchozích letech. Studium dokončilo v loňském roce 16 stipendistů, často s vynikajícím hodnocením.

Tým projektu Pomáháme školám k úspěchu vybral vloni v náročném výběrovém řízení tři nové školy, čímž se aktivity projektu rozšířily již do osmi krajů. V roce 2015 získalo podporu okolo 400 pedagogů a jejich prostřednictvím více než 6 000 žáků z 10 škol v osmi krajích České republiky.

Kromě vlastních projektů rozdělila Nadace v roce 2015 prostředky i na individuální dary - podpořila organizaci Logické olympiády pořádané Mensou ČR, Pražský studentský summit, vydávání časopisu Zámeček nebo studium talentovaného klavíristy Tomáše Kača na Berklee College of Music v americkém Bostonu apod.

tyden.cz

Další články z médií

Všechny aktuality