Kellnerovi podpoří školu ve Staňkově

Nadace známého miliardáře Petra Kellnera a jeho ženy si vybrala Základní školu ve Staňkově a podpoří její rozvoj Staňkov – Život žáků a učitelů v Základní škole ve Staňkově se v následujících pěti letech výrazně změní. Staňkovská škola totiž byla jako jediná z Plzeňského kraje vybrána k účasti v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Ten je financován rodinnou nadací miliardáře Petra Kellnera a jeho ženy Renáty. The Kellner Family Foundation v loňském roce na realizaci projektu poskytla více než 35 milionů korun.

Staňkovská škola, kterou v příštím školním roce bude navštěvovat 425 dětí, nyní získá nejméně pětiletou intenzivní podporu zaměřenou na zvyšování kvality výuky s důrazem na individuální přístup k žákům. Nadace financuje také činnost asistentů pedagoga, mentorů a školních psychologů či nákup pomůcek pro učitele i žáky.
Velkým přínosem by pro staňkovské učitele měla být podpora pedagogické konzultantky, která jim na vyžádání poskytne zpětnou vazbu a bude jim pomáhat v situacích, kdy zkoušejí něco nového.

„Z vítězství ve výběrovém řízení projektu Pomáháme školám k úspěchu máme velkou radost, protože se tím pro naše žáky i učitele otevírají nové možnosti a příležitosti k rozvoji,“ říká ředitelka školy Jitka Suchá a pokračuje: „V příštích pěti letech se za podpory projektu Pomáháme školám k úspěchu chceme zaměřit na rozvoj čtenářských a matematických dovedností žáků, mimo jiné bychom rádi zavedli výuku matematiky podle metody profesora Hejného. Při zavádění nových metod výuky bude pro učitele velkým přínosem pomoc pedagogického konzultanta, asistentů ve výuce i možnost párové výuky se zkušenými kolegy.“

Mezi staňkovské učitele, kteří rádi zkoušejí nové metody výuky, patří například Milan Khas. Je nadšeným propagátorem moderních technologií, ať už jde o výuku s pomocí sociálních sítí a mobilů, virtuální procházky po zajímavých místech či on¬line komunikaci s učiteli z jiných škol. „Líbí se mi možnost párové výuky, mít dva učitele v jedné hodině je výborné. Osobně vidím ohromný přínos i v tom, že budeme mít školního psychologa, což je skvělé,“ zmiňuje Khas.

Konzultant a asistenti budou ve výuce pomáhat ne jednomu žákovi, ale celé třídě.
„Budeme mít také možnost pořídit pro výuku zajímavé pomůcky, na které by škola jinak finančně nedosáhla,“ říká ředitelka Suchá. „Jsme si vědomi, že nás čeká spousta nové práce, ale věříme, že projekt bude pro děti, rodiče i pedagogy přínosný a umožní naší škole rychlejší rozvoj,“ poznamenává.

Cílem je nejen kvalitní výuka, ale také posilování dobrých vztahů ve třídách a spolupráce mezi rodiči a školou.
„Pro rodiče bychom rádi uspořádali například neformální setkávání v rodičovských kavárničkách, kde budou moci probrat to, co je bude ohledně školy nejvíce zajímat,“ popisuje Suchá. „Nápadů je spousta, ale konkrétní podobu dostane projekt na třídenním srpnovém výjezdu všech pedagogů do Monínce,“ dodává.

Staňkovská škola byla do projektu vybrána v náročném, čtyři měsíce trvajícím výběrovém řízení. Školy vybírala dvanáctičlenná expertní rada složená z předních odborníků na vzdělávání. Součástí výběrového řízení byla i celodenní osobní návštěva expertního týmu v devíti školách, které postoupily do 2. kola. Mezi hlavní kritéria výběru patřily jasná vize školy, motivace učitelů zapojit se do náročného projektu a osobnost ředitele školy. Kromě staňkovské školy byly letos do projektu vybrána také Základní škola z Písku a Základní škola z Liberce.

***
Projekt Pomáháme školám k úspěchu
Projekt pomáhá zvyšovat kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky, a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků. Do rozvoje schopností pedagogů se každoročně zapojují přední odborníci a instituce z oblasti vzdělávání. „Šanci na kvalitní vzdělání a ohled k individuálním schopnostem a dovednostem si zaslouží každé dítě. Náš projekt je proto určen veřejným základním školám, které se chtějí učit naplno rozvíjet každého žáka a které chtějí dlouhodobě sdílet své zkušenosti s dalšími školami. Snažíme se podpořit pozitivní změny v českém školství,“ uvedla Renáta Kellnerová, která společně se svým manželem Petrem Kellnerem založila Nadaci The Kellner Family Foundation. Od roku 2010, kdy projekt vznikl, získalo odbornou podporu při zvyšování kvality výuky řádově 300 učitelů a ředitelů z 50 veřejných základních škol a jejich prostřednictvím přes 5 000 žáků.

Autor | Stanislav Šebek

Region Západní Čechy

 

Další články z médií

Všechny aktuality