Host Lucie Výborné, učitelka Jana Kopecká

Hezké úterý. Je 7 minut po 9. hodině. Můj host je učitelka Jan Kopecká. Historicky první držitelka ceny pro inspirující pedagogy, Global Teacher Prize, ze Základní školy Kunratice v Praze. Vítejte, dobrý den.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Dobrý den.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Tak si říkám, jaké starosti může mít paní učitelka 3 dny před tím, že rozdá vysvědčení.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No my jsme se nedávno vrátili ze školy v přírodě a tam jsme si to s dětma hodně užili, tak teď spíš dáváme dohromady tu třídu, která by měla být na prázdniny tak upravená, uklizená. Tak nějak jsme ještě dokončovali práce z té školy v přírodě a uklízíme třídu. Prostě se chystáme na ty prázdniny, no.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Takže už taková pohoda, už se nic strašného nedělej.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Ano, přesně tak.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Kdybyste teď Jano, jako učitelka s 30letou praxí měla vydat rodičům, kteří za 3 dny obdrží ten dobropis do ruky nějakou radu, jak přijímat vysvědčení svých dětí, co byste jim řekla?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No já si myslím, že každé vysvědčení si zaslouží ocenění a pochvalu u dítěte, protože každé dělalo maximum a to ocenění je vždycky hodně důležité. To povzbuzení. Že i když se třeba něco nepodařilo, tak jsou další příležitosti, jak to napravit a že na tom nestojí svět.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
A teď mluvíte ale o dětech na 1. Stupni nebo to mohu vztáhnout na druhý stupeň potažmo gymnazisty a středoškoláky.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já myslím, že to obecně platí pro všechny. Že to povzbuzení potřebujeme od těch nejmenší až po nás dospěláky.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Takže když mi dítě přinese na vysvědčení čtyřku, tak já jí řeknu: " Snažila jsi se, chválím tě, příště to bude určitě lepší. "

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Tak tak úplně ne. Ono tam určitě ta čtyřka není jediná. Jsou tam i jiný známky, který jsou lepší, tak já bych se odrazila od toho, co se tomu dítěti daří a spíš mu dala nějakou víru v to, že se to prostě podaří zlepšit příště a že každá máme právo se nějak udělat chybu nebo něco že se nám nepodaří. Vždyť to známe všichni.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Budu na vás v pátek myslet. Jana Kupecká, učitelka s třicetiletou praxí ze základní školy Kunratice je dnes hostem Radiožurnálu. Naším tématem bude i čtenářství a kritická gramotnost a vaše otázky můžou jako vždycky proudit na web Radiožurnálu anebo na adresu dotazy@rozhlas. Cz.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jana Kopecká učí 30 let. Učí na základní škole Kunratice. Je to historicky první držitelka ceny pro inspirující pedagogy. Teď je se mnou ve studiu. Jana Kupecká také říká: Čtenářství je klíčem ke vzdělání. Když řeknu, že jste specialistka na čtenářství a kritivkou gramotnost, tak si pod touhle metodou asi málokdo dokáže něco konkrétního představit. Můžete nám pomoct do toho vniknout?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já bych to nenazvala přímo metodu, ale naším cílem. Ta čtenářská gramotnost je cílem našeho snažení, jak přivést žáky k tomu, aby nad textem přemýšleli, aby vlastně si kladli otázky nad tím textem, aby byli nejen takový hltači těch písmenek, ale aby dokázali nad texty přemýšlet. Vysuzovat z toho svoje závěry, hledat tam třeba i záměr autora a podobně.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
To se dá provozovat, protože vím, že učíte na 1. stupni. To se dá provozovat už ve 2. a ve 3. třídě?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já myslím, že se to dá provozovat už v 1. Třídě a dokonce jsem přesvědčena o tom, že se takto dá pracovat už s nečtenáři. Ještě než děti vlastně nastoupí do školy a učí se číst, tak si myslím, že ten vztah ke čtení se buduje prostřednictví toho, jak s nimi čtou rodiče. Máma, táta, jak si třeba prohlíží třeba společně knížku a povídaj si nad tím. Tam už vzniká ten vztah ke knize a ke čtení.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
No a kdybych chtěl pochopit, jak to děláte se svými prváky potažmo druháky teďka, jak to děláte vy, tak když se vezmete nějakou knížku, teď nechci úplně brát Honzíkovu cestu, ale nic jiného mě v tomhle věku nenapadá, tak jak to funguje?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No já před tím bych řekla, že by se dětem by měly předkládat texty, které je nějakým způsobem zajímají, jsou pro ně zábavné, přínosné.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Dobře, beru zpět. Arnold Lobel, Kvak a žbluňk.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Tak to je zrovna kniha, kterou maj opravdu děti rádi a my učitelé s ním tak rádi pracujeme, protože se tam dá odkrýt spoustu i vztahových věcí a my třeba začínáme tím, že si prohlížíme obrázek, přečteme si nadpis a předvídáme, co se asi v tom textu, v tom příběhu odehraje. Vlastně s tím textem pracujeme ještě před tím, než ho začneme číst. Jsou to aktivity, které jsou před čtením, před samotným při tom čtení a po čtení, zatímco dřív se většinou četla, přečetl někde článek v čítance a pak se zodpovědělo pár otázek, které byly dole a to vlastně vedlo jenom k takovému porozumění tomu textu jednoduchému bez nějaké větší hledání, hledání větších souvislostí, ale tím, že si o tom textu povídáme už dopředu, hledáme možnosti, co se všechno třeba tv tom příběhu odehraje a už tím se vzbuzuje zájem o to čtení samotné.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Tohle se učí na pedagogické fakultě?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No já jsem se to na pedagogické fakultě neučila, ale věřím, že se to v současné době už na pedagogické fakultě učí a pokud ne, tak věřím,, že studenti, aspoň ti, kteří k nám chodí na praxi, tak to brzo okoukají třeba od nás zkušenějších učitelů, ale myslím si, že na pedagogických fakultách se tohle to už učí.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Když mám učitele, který se mnou první stupeň pracuje tímhle způsobem, tedy bavíme se o kritické gramotnosti, je záruka, že mě tohle umění, které tam ten učitel zase už neopustí? Že budu umět v 6., 8., 9., třídě pořád se vlastně o tom textu myslet a něco chtít myslet?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Někde jsem četla, že první 6 let v škole je vlastně nejdůležitějších a že pokud tam zasejeme tahle ta semínky, tak se potom už neztratí. Je pravdou, že třeba v 7. Třídách obecně u chlapců dochází k takovému odlivu toho čtenářství a je potom umění toho učitele na druhém stupni znovu k četbě přitáhnout a nabídnout vlastně takové způsoby a takové texty, které ty kluky zase k tomu vrátí, ale je to přirozené.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Je to o to větší umění, že vlastně v dnešní době ty děti mají spoustu jiných možností, jakým způsobem trávit čas?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Přesně tak. Obecně se říká, že děti čtou méně, ale já mám to štěstí, že se pohybuju v prostředí, kde si myslím,že naopak děti čtou hodně a jsem obklopena čtenáři, malými i velkými.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Koneckonců na svých čtenářích pravidelně pracujete, ale jak moc dobrou nebo nedobrou službu v tomhle ohledu dělají čtenářské deníky ve škole.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Čtenářské deníky, no záleží na tom, co si pod tím kdo představíme.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči, za nás to bylo nutné zlo a když se dívám na třídu mojí dcery mám pocit, že to není jinak.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No tak já čtenářské deníky vůbec nevedu a pokud vím, tak na druhém stupni u nás Základní školy v Konraticích, tak učitelé taky se čtenářskými deníky nepracují. Jsou to spíš to takové záznamy o vlastní četbě a domnívám se, že ani na druhém stupni u nás už nejsou učitelé, kteří by dětem předkládali povinnou četbu, ale nechávají to skutečně na dětech, co si vyberou. Maximálně určí třeba žánr, ve kterém by si měli najít nějakou knihu, která je zaujala.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jana Kupecká je učitelka se zaměřením na kritickou gramotnost. Dnes je hostem Radiožurnálu. Otázky posílejte na mailto:dotazy@rozhlas.Cz anebo přes naši webovou stránku.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Učitelka Jana Kupecká je dnes hostem Radiožurnálu. Pracuje na Základní škole Kunratice. Má 30letou praxi. Čtenářství je klíčem ke vzdělání, jak říká a bavíme se teď spolu o čtenářství a kritické gramotnosti. Jak vypadají dílny čtení?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Tak dílna čtení je forma, která účinně přispívá k tomu, že se z žáků stávají čtenáři. Dobří čtenáři, přemýšliví čtenáři a základem té dílny čtení je, že vlastně každý si čte svou knížku, kterou si sám vybral, kterou si přinesl. Pravdou je, že u těch malých dětí jim to někdy vyberou maminky, ale já ve své třídě mám takovou třídní knihovničku, která nabízí spoustu i současné literatury a děti mají možnost si tam vybrat. To je podstatné, že si každý čte knihu, kterou si sám vybral a povíme si vždycky, na co se při té četbě zaměříme. Dáme si nějaký takový čtenářský úkol a pak po tichém čtení, kdy si každý čte na libovolném míst v té třídě, kde se mu líbí, některé dítě si mi rádo zaleze pod katedru, že tam má takový ten svůj domeček, někdo si sedne do čtenářského koutku na polštář, někdo si lehne na koberec a dáme si těch 10 - 15 minut takového tichého čtení a pak si o tom společně povídáme, tak to jsou pěkný chvilky a někdy si dopřejeme i čtení třeba v parku, kdy si jdeme jen tak číst jenom pro potěšení.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Dá se tímhle způsobem prodloužit pozornost dětí? Protože chápu druhá, třetí třída asi neudrží soustavnější pozornost, než nějakých těch 10 - 15 minut, ale může učitel počítat i s tímhle, že vlastně naučí ty děti pracovat s tou pozorností?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Myslím si, že tím klíčem je právě, právě to, že každé dítě má tu svojí knihu. Že to je něco, co si vybralo samo. Ta možnost té volby udrží tu pozornost a potom to vede k tomu, že tam ta pozornost tam také je. Kdybych dětem knížku vnutila nebo jsme všichni čeli jednu, tak samozřejmě nemůže zaujmout všechny a ta pozornost se přirozeně odpoutá.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Co dělá učitelka, když zjistí, že ta pozornost ve třídě začne už upadávat?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No při tom čtení já mám pocit, že neupadá. Já si čtu s dětmi, sedím taky někde na zemi, na koberci a čtu si s dětma a nebo když vidím, že někdo má nějaký problém, tak si k němu přisednu a čteme si společně, ale většinou neopadá. Většinou ty děti opravdu vydrží si číst těch 10 - 15 minut v té druhé třídě určitě.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jak čtení napomáhá učení?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já myslím, že čtení má zásadní vliv pro učení, vlastně pravidelné každodenní čtení tak přispívá k tomu, že žák je úspěšný i v těch jiných předmětech a dokonce úspěšný i ve svém životě. Každý žák může být úspěšný čtenář, pokud mu dopřejeme dostatek příležitostí a vhodnou oporu, aby se z něho ten dobrý čtenář stal.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Bavíme se i těch živých dětech? Já nechci říkat úplně hyperaktivní, ani ADHD, nemám to úplně ráda, ale

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
I tyhle hodně živé děti i s těmi se dá tímhle způsobem pracovat. Já mám ve třídě několik takových dětí, které jsou také hyperaktivní, potřebují se projít, ale když mají možnost si číst knížku nebo si ji třeba jenom prohlíží, tak těch 10 minut to určitě vydrží, maximálně si odběhnou na záchod.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Funguje to i reverze? Tedy nejenže to dítě porozumím informaci, ale posléže, později, třeba samo dokáže předat tu informaci tak, že je naprosto srozumitelná?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já na to věžím, že vlastně to, že dítě, když pravidelně čte, tak se také dokáže potom lépe vyjadřovat a to jak ústně, tak písemně, ale musíme to v těch dětech pěstovat, takže nedílnou součástí těch našich dílen čtení je potom takové společné sdílení, kdy si o těch knihách, o tom přečteném povídají a tím se kultivuje jejich vyjadřování, učí se naslouchat jeden druhému, doporučovat si knihy. Myslím si, že to spolu velmi úzce souvisí.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
A tohle všechno se dá zvládnout s 29 dětmi ve třídě?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Dá, ano, za tím si stojím.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Čím to, že vás to učení pořád tak baví. Po 30 letech.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Tak já mám štěstí, že učím na úžasné škole, kde je bezvadný tým učitelů, máme skvělého ředitele Víta Berana, který je takový vizionář a on nám neustále předkládá nové a nové výzvy, takže tam nemáme příležitost ustrnout a máme možnost se pořád dál vzdělávat a to je takový hnací motor no a potom mě samotnou baví vymýšlet nové věci pro ty děti. Taky se pohybuju mezi lidmi, kteří se čtenářstvím zabývají. Pracují třeba v týmu, čtenářském týmu v projektu Pomáháme školám úspěchu nadace rodiny Kellnerových a tomto týmu jsme společně vyvíjeli a ověřovali a nyní zavádíme takzvané čtenářské kontinuu, což je nástroj, který vlastně pomáhá učitelům a také žákům k hlubšímu porozumění čtení a výchově čtenáře.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
k tomu se ještě dostaneme. Paní učitelka Jana Kopecká je dnes hostem Radiožurnálu. Otázky na ni posíláte na mailto:dotazy@rozhlas.cz.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
A mým hostem je paní učitelka Jana Kupecká ze základní školy Kunratice, historicky první držitelka ceny pro inspirující pedagogy. A soudě podle některých poděkování, zřejmě maminek, které teď píší, tak tu cenu máte jistě právem, ovšem naši posluchači se ptají na všechno možné. Ptají se větné rozbory, ptají se na matematiku a samozřejmě i na kritické čtení a my se k němu s Janou Kupeckou v následujících minutách rozhovoru ještě dostaneme.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Historicky první držitelka ceny pro inspirující pedagogy Global Teacher Prize Jana Kopecká je dnes hostem Radiožurnálu. Vy ve třídě vyučujete s párovým pedagogem nebo třeba buď je to student posledního ročníku pedagogické fakulty, čerstvý absolvent a tak dále. Co to přinese jemu? Co vám? Co dětem?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No já si myslím, že párová výuka obecně přináší samá pozitiva všem těm účastníkům, které jste teď jmenovala. Co to přináší dětem, my jsme kdysi dělali takový dotazník ve škole, abychom zjistili, jak se děti na tu párovou výuku dívaj a bylo zajímavé tam vidět to, co děti napsaly třeba: Když nemá čas paní učitelka Terezka, tak se mi věnuje paní učitelka Karin. Můžeme se rozdělit, paní učitelka má na nás více času, můžeme ji pomoci, tak to je z pohledu toho žáka. Opravdu to směřuje k tomu individuálnímu přístupu, že se každému dítěti můžeme věnovat podle jeho potřeb a nejen třeba těm dětem, které mají nějaké specifické problémy s učením, ale i žákům nadaným a talentovaným. Musíme vidět obě dvě ty krajnosti v té třídě, takže my se někdy rozdělíme a každá má svoji skupinku, se kterou se učí nebo jedna pozoruje, co se děje v třídě, druhá učí nebo se střídáme v tom učení a pro ty děti má to samozřejmě ten význam, o kterém jsem mluvila. Že se cítí středem pozornosti, protože nás je víc, které se jim mohou věnovat. Pro mě jako staršího učitele je to zdroj nápadů úžasných, který přináší nový vítr a pro ty učitele studentství, teda no učitele pedagogiky, tak si myslím, že to přinese ta praxe něco, co jim potom pomůže, kdy mají samotnou třídu, tak se s ní lépe pracuje.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jano, ale spousta lidí se nového větru dost bojí. Postavit si vedle sebe nový vítr, to taky znamená, že nový vítr vás může sfouknout a tak dále. Jak vy jste si zvykla na tenhle ten způsob?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No, asi to není tak idylické, jak jsem o tom mluvila. Ta idyla nastala až po takových prvopočátečních obavách. My jsme se poprvé s párovou výukou setkali vlastně v době, kdy naše škola vstoupila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, nadace rodiny Kellnerových a z počátku jsme k tomu přistupovali tak jako, no když jsem tady byla 20 let sama, proč bych tady najednou někoho měla vedle sebe mít, ale postupně jsme pochopili, že ten druhý člověk vedle nás je hodně důležitý, hlavně pro ty děti a potažmo i potom pro nás.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Já si myslím, že v případě třeba dětí, které zaostávají nebo které jsou naopak nadměrně talentované a jsou s tou prací brzo hotové, ten druhý učitel je vyloženě požehnání ve třídě.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Přesně tak, přesně tak. Může pomoci dětem, které potřebují pomoci s tím základním úkolem, ale naopak může třeba zase rozvíjet práci dětí, které jsou už dříve hotové. Vím, že to má svůj velký význam.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Já vás s takovou radostí poslouchám a vnímám tu laskavost, kterou máte v hlase a máte nesmírně laskavý učitel, tak si říkám, jestli se umíte na ty děti taky někdy rozzlobit? Jestli vás prostě vytočí tak.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No, bohužel ano. Já přiznám, že jsou i takové situace.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Křičela jste někdy?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No křičím taky někdy. Je to smutný, já se za to stydím, ale na druhou stranu si říkám, že to je přirozený, že než bych si na něco hrála, přetvářela se, že je lepší, když ta emoce ze mě jakoby vylítne, ale snažím se, aby to bylo co nejméně.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
U učitelů, možná častěji než u jiných profesí hrozí syndrom vyhoření. Já znám spoustu učitelů, kteří nastoupili s těmi nejlepšími úmysly a představami a po 10 letech prostě museli z toho školství odejít. Jak to, že vám se to nestalo?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Jak už jsem říkala, já mám opravdu štěstí na kolegy a jsem v týmu učitelů, kteří si rozumí, kteří si fandí a není mezi námi žádná jako zášť, naopak si fakt pomáháme. Řešíme společně problémy. Je tam opravdu takový kolegiální duch, že si vzájemně pomáháme, když se nám něco podaří, tak se svěříme. Poskytneme třeba ty dobré hodiny i ostatním a nebo ty materiály a naopak, když se nám něco nedaří, tak já nemusím strach jít za kolegyní a poradit se s ní, jak by třeba takovou situaci řešila, která mě trápí.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jaka Kupecká je učitelka a dnes je hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli přidám i vaše otázky.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jana Kupecká je učitelka se zaměřením na kritickou gramotnost. O tom jsme také mluvily, mluvily jsme i o párové výuce. Vy jste, pokud jsem dobře četla, školila i učitele v Hejného matematice, když už se bavíme o těch nových metodách ve školách. Jak poznat, co dobrá nová metoda, která nikam nepovede? Jak to odlišit?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já myslím, že nám to řeknou sami žáci, ty děti, protože když je to baví, tak já si myslím, že to je dobrá metoda a dobrej způsob a pokud jsou otráveni a nudí se, tak to asi není ta cesta a při Hejného matematice se děti baví. Já vím, že slyšela jsem různé názory o tom, že pak to není matematika, že je to občanská výchova, že si děti jenom hrají, ale přes tu hru oni se vlastně učí poznávat matematické zákonitosti a to mně připadá hodně důležitý. Je to stejné jako s tou četbou.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
To znamená, je to v podstatě jedna metoda, ať už se jedná o kritickou gramotnost nebo matematickou gramotnost, prostě funguje to.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já bych řekla, že to je přístup. Prostě konstruktivistický přístup, kdy si to dítě samo poznává různé zákonitosti. Přichází si na to formou, pokusem, omylem, hrou, tak že to je pro ty děti přirozenější, než když jim předkládáme nějaké hotové pravdy, tak ta jejich cesta toho objevování, že je pro to vzdělání daleko důležitější.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Vy jste historicky první držitelka ceny pro inspirující pedagogy. Teď už vlastně je druhý nositel této ceny, ale vy jste byla v porotě, vy jste zhodnotila vlastně práci svých kolegů. Co zajímavého jste viděla a jak se učí teď? Jak učí teď ti nejlepší nebo nejinspirativnější na českých školách.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No já jsem viděla spoustu zajímavých hodin, viděla jsem hodiny, kde v první třídě už děti vlastně prostřednictvím programu Začít spolu, tak dokázali pracovat každá sám a za paní učitelkou se chodily opravdu jenom ptát, když potřebovaly poradit. Viděla jsem hodinu, kdy si prožili společně upálení mistra Jana Husa, na to šla učitelka přes jejich osobní prožitek. Viděla jsem skvělou hodinu, kdy s náročným tématem plastu v mořích, tak paní učitelka propojila i čtenářský cíl, záměr autora. Viděla jsem skvělou hodinu, kdy učitel vlastně využíval mobilní telefon k výuce k tomu, že většina škol je zakazuje, ale on naopak je využil k tomu, aby nějakým způsobem získaly informace. To mi připadalo taky moc pěkný. Viděla jsem spoustu úžasnejch hodin.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Co vlastně charakterizuje dobrého učitele?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já myslím, že dobrého učitele charakterizuje nadšení. Že bez toho nadšení to nejde a pokud to nadšení dokážeme dětem předat, tak nám hoří stejně.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
To znamená, je to člověk, který neoklasifikuje žáky, nepodepíše písemky a nejde domů, ale jde domů s myšlenkou, jak tu látku předvést těm žákům tak, aby to vstřebali.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No přesně tak, vy jste to řekla moc hezky.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Trápíte se tím někdy hodně?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No trápím se tím pořád a někdy jsem si i vyčítala, že jsem na těma věcma přemýšlela víc, než třeba nad svými dětmi, takže když jsem usínala třeba, tak se mi honilo hlavou, jak pomoci tomu nebo onomu a měla jsem posic, že okrádám svoje vlastní syny.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Pojďme na otázky. Michaela píše: "Dobrý den, chtěla bych poradit, jak nenásilně přimět dceru ke čtení alespoň povinné četby, je v 8. třídě, ale prostě nechce číst. Učí se dobře, ale číst nechce. "

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já bych řekla, že základní problém je v tom v té povinné četbě. Že je důležité, aby každý čtenář si mohl vybírat knihu podle svých potřeb, podle svých zájmů. Koneckonců, i my dospělí přece čteme knihy, které si chceme přečíst a ne které nám někdo nutí, tak proč bychom to nedopřáli i těm dětem k

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Možná nějakého dobrého parťáka ji půjčit té dceři na nákup v knihkupectví by taky asi stálo za to, ne?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Určitě jo nebo si o tom hledat třeba mezi spolužáky, povídat si o knížkách, vedl doporučení. Si myslím, že takové to sdílení si čtenářských prožitků je také hodně motivující.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Pavla píše: " Je velmi krásné, že vzdělání může začít tímhle vaším způsobem, je ale velmi smutné, že často končí u systému Cermatu, kde je naopak literatura zkoušena způsobem "cvičená opice", kdy studenti ani nemusí dané knihy přečíst, jen aby instituce mohl jednoduše opravovat. " To je jenom takový povzdech.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Je to smutné, je to tak, ale já věřím, že jak děti, tak my učitelé tohle to přežijeme a to, co do nich zasejeme na těch základních školách, takže v nich potom vlastně rozkvete ještě, že se k tomu třeba časem vrátí. Že je to takový nutný zlo prozatím.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
K tomu přiléhá otázka, co by se vlastně na moderních školách mělo učit. Zeptám se za okamžik Jany Kopecké.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Tom Odell zpíval na Radiožurnálu. Mým hostem je paní učitelka Jana Kopecká. Pojďme ještě k té otázce, co by se mělo na těch školách dneska učit, vlastně teď máte 1., 2., 3. Třídu,, ty děti budou vstupovat do nějakého systému, kdy pravděpodobně spousta zaměstnání nebude existovat. Budou nahrazeny stroji. Víme, co by se mělo učit nebo to není důležité. Důležité je něco jiného v té škole.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já si myslím, že ty vědomosti, které by se děti měly učit, takže vůbec nejsou podstatné, ty si můžeme skutečně už dneska vyčíst a právě bych měla ty děti jako učitel vybavit dovednostmi, které jim pomohou orientovat se v tom, co potřebují ty informace vytřídit. Nějakým způsobem k nim zaujmout kritické stanovisko. Dát jim do rukou takovou dovednost, která jim pomůže orientovat se v té záplavě informací, které nás obklopují.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Neměl by na to být nějaký speciální předmět? Vyloženě předmět "kritické čtení", u těch malých je to jasné, ale u těch větších, ti už opravdu v té záplavě informací potřebují odlišit, co je podstatné.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
No víte já si myslím, že by to neměl být předmět, ale že by to mělo prolínat všemi oblastmi, se kterými se dítě potkává. Prostře učit je kriticky myslet u všeho, i u těch odborných předmětů. I tam by se mělo pracovat s texty a spousta mých kolegů na druhém stupni tak činí i ve fyzice. Dokáže pracovat s textem, který dokážou nějakým způsobem ty děti potom vyhodnocovat a porovnávat třeba s jinými informacemi, takže ne speciální předmět, ale spíš by to měl být celkový přístup.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Takže je to o lidech spíš ne o předmětech.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Asi tak.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Honza píše: "Nevím, jestli je to váš obor, ale chci se zeptat, co si myslíte o větných rozborech, věta hlavní, věta vedlejší a tak dále. Má vůbec smysl učit se to na základní škole? "

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Tak já tím, že učím na prvním stupni a střídám 1., 2. a 3. ročník, tak tam mám to štěstí, že se tomu nemusíme věnovat. Jak dalece je to podstatné nebo důležité, to si netroufnu říct, protože je pravdou, že na prvním stupni musí učitelé vlastně připravit žáky na přijímací zkoušky, na přijímací testy a tam se to někdy objevuje, takže by nám možná i rodiče časem vyčítali, že základní škola nepřipraví na vstup na střední školu, takže dokud to bude střední škola požadovat, tak to musíme učit asi i my.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Martina z Kolína se ptá Jany Kopecké, těšíte se na prázdniny?

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Těším, ale teď po škole v přírodě, když jsme seděli na konci a povídali, hodnotili jsme si s dětma a jedna holčička tam řekla krásnou větu, že vlastně byla na té škole v přírodě ráda, protože jsme tam byli všichni pohromadě a ten, kdo tam nemohl být, tak si představovala, že tam je a mně to až úplně vehnalo slzy do očí a uvědomila jsem si, že po těch dětech mi bude smutno. Že se na ty prázdniny těším, ale současně jedním dechem se už těším, až je zase uvidím.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
To u těch malých musí být nesmírně zvláštní, když se vám vrací vlastně po dvou měsících úplně jiné bytosti.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
To je pravda.To jste řekla úplně přesně. Jsou to jiné bytosti. Oni vždycky vyrostou, zmohutní trochu a je to prostě najednou zase o kus větší člověk.

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Učitelka Jana Kopecká byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš úsměv, za vaší laskavost, za nadhled. Ať se vám hodně daří.

Jana KOPECKÁ, učitelka, držitelka Global Teacher Prize
Já také moc děkuju za pozvání a přeju všem hodně úspěchů čtenářských.

Odkaz na záznam rozhovoru: https://radiozurnal.rozhlas.cz/deti-ktere-ctou-jsou-uspesnejsi-ve-skole-i-v-zivote-rika-pedagozka-7553746

 

Další články z médií

Všechny aktuality