Festival pedagogické inspirace

Sedm set osmdesát učitelů z celé České republiky se zúčastnilo 130 workshopů během tradičního Festivalu pedagogické inspirace Pomáháme školám k úspěchu v prostorách pražské Základní školy Kunratice.

Poprvé se uskutečnila i panelová diskuse na téma systémových změn vedoucích ke zlepšení kvality výuky a učení. ZŠ Kunratice je jednou z prvních škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu Nadace The Kellner Family Foundation.

Festival pedagogické inspirace

Další články z médií

Všechny aktuality