Pomáháme školám k úspěchu

Co nám přinesla oborová a prožitková setkání

Pomáháme školám k úspěchu

Od února nám situace opět dovolila uskutečnit dvoudenní semináře pro pedagogické konzultanty a pedagogy projektových škol. Za sebou máme dvě oborová a dvě prožitková setkání. V Průhonicích u Prahy se na čtyřech akcích sešlo téměř 170 učitelů z celé ČR. Učitelů, kteří chtějí zlepšovat svou práci. Inspiraci z těchto setkání účastníci postupně předávají dále do škol zapojených do projektu. 

Letošní oborové setkání se neslo převážně v duchu „Když si žáci řídí své učení a když je učitel podporuje, aby se to učili“. Učitelé s oporou o několik lekcí prvního i druhého stupně přemýšleli o tom, jak takové učení vypadá, co vše je důležité brát v úvahu a jak mohou svým žákům připravovat příležitosti pro to, aby si své učení řídili nebo spoluřídili. Část sobotního dopoledne pak byla věnována otevření tématu vizuální gramotnosti. Účastníci si mohli vyzkoušet, jak čtení obrázků prohlubuje cílená pozornost věnovaná využití vizuálních prvků na obrázcích. Co dalšího odhalíme, pokud svou pozornost zaměříme například na to, jaké barvy se na obrázku vyskytují, co asi znamenají, nebo jak by poselství obrázku ovlivnila jiná volba barev.

Inspirací pro mě byla možnost volby při nějaké konkrétní činnosti, díky které si žák může své učení řídit. Dále mě velice nadchla práce s obrázkem v oboru, což jsem zatím, vyjma různých schémat, nevyužila. Odnáším si seznam knih, jejichž texty bych někdy chtěla využít ve výuce.

Ohlasy z oborového a prožitkového setkání

Prožitkové setkání bylo zaměřeno na vizuální gramotnost a její využití při rozvoji kritické gramotnosti. Účastníci prozkoumali podpůrné nástroje pro dlouhodobější rozvoj vizuální gramotnosti a vytvořili lekce, které vyzkouší se svými žáky. Rozšířili si také své čtenářské teritorium v oblasti komiksového žánru a sdíleli nástroje, které žákům umožňují sledování a vizualizaci vlastního čtenářství. V roli žáků si zažili paralelní dílny, ve kterých sledovali, jak paní učitelky pracují se svými žáky s obrázky, texty a komiksy.

Pomáháme školám k úspěchu

Je důležité rozpoznat, jaký má autor ilustrace záměr, co chce sdělit. Strategie, prostřednictvím kterých jsme zkoušeli ilustrace prozkoumávat, se pokusím nejdřív sama trénovat, potom alespoň některé předat dětem – učím nižší ročníky, zaměřím se na nápadnost a symboly.

Ohlasy z oborového a prožitkového setkání

Byla jsem úplně unešená pro mě novým způsobem, jakým se dá nahlížet na ilustrace v knihách a jakým lze s těmito ilustracemi pracovat. Šokovalo mě, co všechno se dá v ilustrací vyčíst, jaké debaty se dají vést pouze nad ilustrací z knihy.

Ohlasy z oborového a prožitkového setkání

U obou setkání nechybělo tradiční sdílení knih. Účastníci odjížděli s rozplánovanými či nově vytvořenými lekcemi, které měli možnost konzultovat se svými kolegy a do kterých mohli zakomponovat nová poznání.

Všechna setkání jsou primárně určena pro pedagogické konzultanty a učitele projektových škol, aby měli možnost se dále rozvíjet a učit se a byli tak lepšími učitelskými lídry a konzultanty. Mnohá témata se díky kolegiální spolupráci postupně šíří mezi další učitele. Stávají se také součástí programu otevřených škol a dvoudenních setkání s připojenými školami.

Setkání pomáhají budovat komunitu učitelů, kteří chtějí svou práci zlepšovat. Dávají nové podněty, ale zároveň vycházejí ze stále stejných principů – učíme se všichni, cítíme se bezpečně, vozíme si své materiály a práce dětí, vycházíme ze své praxe, hovoříme o svých žácích nebo žácích kolegů učitelů, plánujeme hodinu s ostatními.

Tato komunita pak umožňuje, aby v ní naplno pracovali i učitelé, kteří na takové setkání přijíždějí poprvé. Usilujeme o to, aby učitelé a pedagogičtí konzultanti využívali zážitky a poznání z čtenářských a pisatelských setkání ve svých třídách, školách i při společném učení v celých lokalitách.

Další aktuality

Všechny aktuality