Bohatí podporují vzdělání, protože je tou nejlepší investicí

I když si kvůli koronavirovým omezením děti letos školních lavic příliš neužily, neznamená to, že by mohl polevit důraz na zkvalitňování procesu vzdělávání. Spíš naopak. Oblasti vzdělávání se v rámci svých dobročinných aktivit stále více věnují čeští miliardáři. 

Právě úroveň uplatnění budoucích absolventů rozhodne o tom, zda Česko zůstane montovnou, nebo se změní na znalostní ekonomiku. Potvrzuje to zakladatel skupiny RSJ Karel Janeček, ve vzdělávání se angažuje velmi významně. „Do oblasti vzdělávání jsme v Nadaci Karla Janečka letos věnovali 16,5 procenta z celkového součtu všech nadačních příspěvků. Vedle toho v rámci akcelerátoru 3-2-1 dílna rozvíjíme a akcelerujeme společensky prospěšné projekty z oblasti vzdělávání, které si hledají svůj business model,“ vysvětluje Tomáš Řemínek, ředitel Nadace Karla Janečka. Kromě toho nadace v rámci svého projektu #jsemlaskavec letos přivedla téměř 10 000 dětí k dobrým skutkům.
 
Oblast vzdělávání je podle nadace klíčová pro rozvoj české společnosti. „Bohužel je státem silně podfinancovaná, a to pod průměrem OECD zemí. Mecenáši, firemní a soukromé nadace jsou si toho vědomi, a proto do vzdělání investují,“ dodává Tomáš Řemínek. Mezi největší problémy podle jeho slov patří především obrovské rozdíly v kvalitě škol na úrovni regionů i typů škol. „Obecně je problém v tom, že se žáci připravují spíše na život ve 20. než 21. století. Učí se hard skills (vědomosti) a ne soft skills (dovednosti). Čeští žáci se v posledních letech zhoršili v matematické a přírodovědné gramotnosti, ve čtenářské gramotnosti se dokonce propadli pod průměr OECD,“ popisuje Tomáš Řemínek důsledky problémů českého školství a ještě dodává: „Chybí jasná vize do budoucna na systémové úrovni, a tedy pak i v rámci samotných škol. Výsledkem je, že žáci často nezískají dovednosti, které potřebují, a v učení nevidí smysl. Problém dále vidím v tom, že třetina dětí chodí nerada do školy. To je nejvíce ze všech OECD zemí.“ 

Stipendia pro gymnazisty 
Oblasti vzdělání se věnuje také nejbohatší Čech Petr Kellner. „Cesta k úspěchu a spokojenému životu vede přes dobré vzdělání. Proto si rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových vybrala podporu vzdělávání jako téma svých hlavních aktivit. Zasazuje se o to, aby přístup ke kvalitnímu vzdělání mělo co nejvíce dětí a mladých lidí. Proto výrazně podporuje projekty ve veřejném i soukromém školství,“ říká Jitka Tkadlecová, mluvčí Nadace The Kellner Family Foundation. 
Ročně nadace poskytuje na dobročinné účely okolo 90 milionů korun. Největší část finančních prostředků rozděluje na své dlouhodobé projekty: finanční granty pro studenty vysokých škol a univerzit v rámci projektu Univerzity, na podporu veřejných základních škol prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu a v neposlední řadě na sociální stipendia pro studenty osmiletého gymnázia Open Gate.  Na něm v tomto školním roce studuje 293 studentů, v posledním ročníku je jich 37 ve dvou třídách. Sociální stipendium nadace v současnosti čerpá 95 gymnazistů. 

Milion na dálkovou výuku 
Vzdělání zařadil mezi své priority také Nadační fond Avast miliardářů Eduarda Kučery a Pavla Baudiše. V letošním roce do oblasti vzdělávání vložil necelých 20 milionů, což činí asi 20 procent prostředků rozdělených v České republice. „Oblasti vzdělávání se Nadační fond Avast věnuje dlouhodobě, v roce 2017 svoji podporu formalizoval do programu Učíme se spolu. Jeho cílem je v České republice systematicky podporovat pozitivní změny ve vzdělávání, které by měly vést zejména k přiblížení vzdělávání skutečným potřebám současného a budoucího života. To považujeme za zásadní pro úspěch nové generace ve 21. století,“ zdůrazňuje mluvčí nadačního fondu Irena Setikovská. 

Organizace zaměřené na vzdělávání pochopitelně četně reagují také na současnou situaci, již charakterizuje nástup distanční výuky. Příkladem může být krizový fond pro Kutnohorsko zaměřený na podporu dálkového vyučování, který vznikl pod hlavičkou Nadačního fondu Eduzměna, a do něhož vložil právě Nadační fond Avast milion korun.

Vzdělávání je státem silně podfinancované, v tomto ohledu jsme pod průměrem OECD. Mecenáši, firemní a soukromé nadace jsou si toho vědomi, proto do vzdělání investují.

Autor | Dalibor Dostál

Další články z médií

Všechny aktuality