Akreditovaná školení, Open Gate

Akreditovaná školení pro sociální pracovníky

Akreditovaná školení, Open Gate

Od letošního školního roku nabízíme ve škole Open Gate akreditovaná jednodenní školení na téma Jak rozpoznat a rozvíjet potenciál dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školení jsou pro sociální pracovníky, pěstouny i zástupce organizací z nevládního neziskového sektoru.

Během října proběhla v areálu školy v Babicích u Prahy první dvě školení. Certifikát o jeho absolvování si odnesli sociální pracovníci z Prahy a krajů Středočeského, Královéhradeckého, Libereckého a kraje Vysočina.

Pracovníky OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) doplnili pedagogové, pěstouni a pracovníci neziskového sektoru. Přínosná byla nejen pestrost účastníků, ale také výměna zkušeností napříč jednotlivými regiony Česka. Jsme rádi, že jsme mohli úspěšným absolventům školení rozdat prvních 26 certifikátů akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Akreditovaná školení, Open GateAkreditovaná školení, Open Gate
Akreditovaná školení, Open Gate
Akreditovaná školení, Open Gate

Téma školení vychází z konceptu vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte. Jeho cílem je prohlubování znalostí v oblasti vzdělávacích potřeb dětí, které jsou zařazeny do systému sociálně-právní ochrany dětí.

Lektorky školení mají dlouholeté bohaté zkušeností s prací s dětmi z komplikovaného prostředí:

  • Petra Štětková: má zkušenosti s doprovázením dětí v pěstounských rodinách. V Nadaci The Kellner Family Foundation se věnuje studentkám a studentům gymnázia Open Gate ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vyhledává děti, které si zaslouží pozornost nadace, a je jim oporou i během jejich studia na gymnáziu.

  • Petra Bílková: dětská psycholožka se zaměřením na vývoj dětí od předškolního věku do dospělosti. Pracuje jako psycholožka v Poradenském centru, které je součástí Open Gate. Těžištěm její práce je psychoterapie dětí se složitou rodinnou a sociální anamnézou. Dlouhodobě pracuje s dětmi a rodinami v krizi a s pěstounskými rodinami.

Akreditovaná školení budou pokračovat i v roce 2023, konkrétní termíny zveřejníme na webu opengate.cz do konce roku 2022.