50 nejvýznamnějších nadací a fondů v Česku

Příloha - Žebříčky nadací a fondů | Přinášíme žebříček top 25 firemních a nefiremních nadací a fondů v Česku. Sdružení Fórum dárců analyzovalo všechny firemní subjekty podle objemu rozdělených příspěvků. U nefiremních nadací jde o přehled, v němž nechybí významní aktivní hráči zdejšího nadačního trhu.

Pět trendů nefiremních nadací a fondů

 • Nefiremní nadace a nadační fondy jsou u nás stabilizované, zejména ve srovnání s ostatními státy střední a východní Evropy.

 • Důležití hráči jsou zkušené a dlouhodobě působící nadace v Česku (více než 20 let, např. Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Charty 77, Nadace Partnerství a další). Za dobu působení rozdělily a transparentně grantovaly stovky milionů korun a jsou významnými investory do společnosti.

 • Svoji roli mají i soukromé rodinné nadace nebo nadace soukromých investorů (Kellner Family Foundation nebo nadační subjekty Karla Janečka).

 • Nefiremní nadace pracují s institutem nadačního jmění, rozšiřují jej a je znakem jejich stability.

 •  Věnují se tedy investování – nejen finančního kapitálu, ale také třeba do nemovitostí nebo do inspirativních projektů ve svém oboru s širším společenským přesahem (např. Nadace Partnerství a Nadace Veronica jako spoluinvestoři do ekologické moštárny v Hostětíně).

 • Významným přínosem českého nadačního sektoru je jeho vysoká profesionalita a transparence při rozdělování financí.

 • Oproti loňsku mírný nárůst počtu

Pět trendů firemních nadací a fondů

 • Oproti loňsku mírný nárůst počtu firemních nadací a fondů (v řádu jednotek procent)

 • Také letos platí, že z firemních subjektů je třetina nadací, byť většinou nepracují s institutem nadačního jmění, nechávají jej na zákonem stanovené minimální hranici 500 tisíc korun. Platí tedy i nadále, že výše nadačního jmění nemá souvislost s tím, kolik firemní nadace ročně rozdělí.

 • Firemně nadační prostředí u nás se stabilizuje, silní hráči potvrdili své pozice. Stabilně a strategicky se firemnímu dárcovství začínají věnovat i menší úspěšné firmy (například Lasvit apod.).

 • Nejvíce se věnují oblasti vzdělávání a výzkumu, podobně jako to dělají firemní nadace a fondy v zahraničí.

 • Firemní nadace a fondy jsou často koordinačním místem zaměstnaneckých dárcovských aktivit ve firmě (zaměstnanecké sbírky, dobrovolnictví apod.).

50 nejvýznamnějších nadací a fondů v Česku

Další články z médií

Všechny aktuality