Zpět na univerzitu

Ani jsem si nestačila zvyknout na horké léto a prázdniny utekly jako by se jednalo o pár týdnů a ne necelé čtyři měsíce.

Začátek léta jsem strávila v Etiopii implementací v minulém blogu zmíněného projektu Biosmart Initative, což by samo o sobě mohlo vydat na celý jeden blog. Zde ovšem pouze krátce shrnu své dojmy - práce s africkými farmáři byla o poznání složitější, než jsme si představovali, neboť na jakékoliv nestandardní zacházení s půdou je třeba získat úřední povolení a razítko, což se v zemi s přebujelou byrokracií může prodloužit i na několikatýdenní čekání. Z těchto důvodů jsme spolupracovali s místní Adama Science and Technology University a organizací NutrAfrica, díky čemuž se proces získávání formalit usnadnil a my jsme mohli spolu s našimi lokálními partnery pracovat na výzkumu výroby a užití dřevěného uhlí. Během třítýdenního pobytu jsme se dozvěděli mnohé nejen o etiopské kultuře, univerzitních studentech a o tom, jak dělat business v Africe, ale také o sobě, protože jsme z bezpečnostních důvodů trávili dvacet čtyři hodin denně spolu v naší mezinárodní partě. Projekt byl tedy obohacující po mnoha stránkách, nejvíce ovšem z hlediska učení se o inovativních metodách rozvojové pomoci. Zde přikládám několik fotografií s popisky, které ilustrují naše červnové dobrodružství.

Ačkoliv získat oficiální povolení k výzkumu bylo složité, místní lidé s námi spolupracovali opravdu nadšeně.

Etiopie je rozvíjející se země plná kontrastů.

Jednoho dne se před areál univerzity přišlo napít a napást stádo velbloudů.

Nejčastějším prostředkem veřejné dopravy jsou tyto taxíky “bajaj”, které vás za zhruba 30Kč přepraví kamkoliv po městě.

Hlavní město Adis Abbaba se rychle proměňuje v moderní velkoměsto, i když chudoba je v mnoha částech stále patrná.

Po návratu z Etiopie jsem si konečně mohla užít část léta typicky prázdninovými aktivitami jako objíždění filmových a hudebních festivalů, což mi dodalo patřičnou energii k tomu, abych strávila druhou polovinu prázdnin stáží v PPF Bance v oddělení Operations. Během stáže jsem získala mnohé cenné vědomosti z bankovního prostředí a měla jsem možnost prohlédnout si, jaké funkce vlastně banka vykonává. Tato zkušenost z korporátního prostředí je pro mě velmi hodnotná, neboť doplňuje ty ostatní především z neziskového a dobrovolnického sektoru.

Na návrat na univerzitu jsem se letos po letních prázdninách extrémně těšila, možná i proto jsem se ještě před začátkem semestru zapsala na letní školu, která mi studijní prostředí zprostředkovala ještě v létě. Na základě dobrých referencí jsem se zúčastnila Letní školy rozvojové spolupráce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Program přednášek byl skvěle sestavený a seznámil účastníky nejen s aktivitou neziskových a nadnárodních organizací, ale třeba také s oficiální rozvojovou strategií ČR a její armády. Probírala se očekávaná témata jako třeba uprchlická krize a válka v Sýrii nebo válka na Ukrajině, za velmi oživující jsem pak považovala představení českých iniciativ sociálního podnikání, které stojí na pomezí neziskových organizací a firem a svojí aktivitou přispívají ke společenské inkluzi, rozvoji demokratických hodnot a mnohdy také k zaplnění díry na trhu. Bylo pro mě obohacující získat perspektivu o výuce na české vysoké škole, a ačkoliv byly všechny přednášky, z nichž některé vedli kantoři fakulty rozvojových studií, velice poutavé, nepřestávám být neskonale vděčná za to, že mé hlavní vzdělávání probíhá v Anglii. Kromě nově nabytých poznatků jsem v Olomouci také našla mnoho skvělých přátel, valná většina účastníků letní školy byla naladěná na stejné vlně a nekonečných diskuzí o různých pohledech na problémy dnešního světa jsme se nemohli nabažit.

V září jsem konečně odcestovala na univerzitu do mého milovaného Exeteru, kde jsem se rovnou vrhla na plnění akademických a volnočasových povinností. Ve škole mě čekaly samé skvělé předměty, letos se vzhledem ke svým zájmům a zkušenostem zaměřuji především na témata ekonomického rozvoje a ochrany klimatu. Poslední ročník je nedocenitelný především v tom, že většina modulů je volitelná, takže předměty, kterými trávím čas, mě naplňují a baví.

Velmi dobrou zprávou je, že se univerzita v Exeteru ve velmi vlivném mezinárodním hodnocení Times Higher Education World University Rankings umístila na 93. příčce, čímž se kvalifikovala mezi 100 nejlepších univerzit na světě. Na základě své osobní zkušenosti jsem přesvědčena, že je toto ocenění zasloužené a jsem velmi hrdá na to, že mohu studovat na takto prestižní univerzitě světového významu.

 

 

 

 

 

Zpět na univerzitu
Zpět na univerzitu
Zpět na univerzitu
Zpět na univerzitu
Zpět na univerzitu
Zpět na univerzitu