Zpátky v New Yorku

Vánoce jsem příjemně strávil doma odpočinkem a relaxací a hned první týden jsem se vrátil zpět do New Yorku.

Juilliard každý rok v lednu organizuje Chamber Festival, na kterém hrají výhradně studenti školy. Dohodli jsme se, že bychom to letos taky zkusili a sestavili jsme si skupinu. Měli jsme tedy smyčcový sextet, dvoje housle, dvě violy a dvě čela. Hráli jsme Johannese Brahmse Smyčcový sextet B dur. Měli jsme jeden týden na zkoušení a na coachingy a v druhém byly koncerty. Našim coachem byl čelista David Finckel, ředitel Chamber Music Society of the Lincoln Center. Moc jsme si to užili, protože jsme měli spoustu času na tom pracovat, protože škola ještě nezačala.

Potom už začala škola a vše se rozeběhlo na novo. Tento semestr pokračuji svůj poslední rok Hudební teorie a také historie. Jedinou změnou pro mě je nový předmět v humanitních vědách. Tento semestr mám Society, Politics and Culture, což je předmět ve kterém diskutujeme vztahy mezi obyvatelstvem, politiky, případně i vládcem a poté souvislost k celkové kultuře daného národa.

Nyní už máme za sebou polovinu semestru a máme jarní prázdniny. Tento semestr jsem si také zahrál se školním orchestrem ve slavné Carnegie Hall. Hráli jsme k 75. výročí narozenin velmi významného amerického skladatele Johna Corigliana. K této příležitosti jsme hráli jeho dvě simfonie. Byl to výborný zážitek zahrát si v Carnegie Hall, v hale, která už viděla tolik slavných osobností nejen vážné hudby.

Tento semestr se také připravuji na několik soutěží. Nejdříve bychom rádi s kvartetem jeli na Coleman Chamber Music Competition, která se koná na konci dubna v Kalifornii a poté bych rád jel na Violin International Competition v Montrealu. Obě tyto soutěže jsou velice prestižní a byla by to další výborná zkušenost pro můj další hudební růst.