Změny plánu a Online Learning

Závěrečná fáze mého studia na britské univerzitě v Derby byla věnována z velké většiny bakalářské práci. Díky bohu jsem byl schopný vybrat si téma práce poměrně brzy, a to zásluhou mé letní stáže v Mladé Boleslavi. Ve společnosti ŠKODA AUTO Motorsport mi byly nabídnuty supervize a volné zvolení tématu.

S pomocí předplatného časopisu Racecar Engineering byl výběr tématu práce vcelku snadným úkolem a, i když to může znít všelijak, tak i vlastně zábavou. Bylo to zářijové nebo říjnové číslo zmiňovaného časopisu, které mě inspirovalo ve výběru tématu. Po přečtení několika řádků článku o tom, jak BTCC (British Touring Car Championship) má v plánu adaptovat hybridní pohonné jednotky, bylo zkrátka jasno.

Začal jsem vyhledávat další články a informace o plánech na implementaci hybridních pohonů v soutěžích WRC a hlavně WRC2, které se účastní i vozy ŠKODA Fabia R5. Zatímco u vyšší kategorie WRC, kde je adaptace hybridních pohonů plánována na sezónu 2022, je k dosažení poměrně dostatek informací, o zavedení hybridních pohonů v kategorii WRC2, moc volně dostupných dat není.

Hlavní body mého, v tu dobu prozatímního návrhu, tématu (vývoj hybridních pohonů pro závodní vůz kategorie WRC 2) byly dva. Zaprvé vymodelovat a nasimulovat možné využití elektrického motoru v současném spalovacím voze a dát tak dohromady studii, která by posloužila ke snadnějšímu rozhodování pro vytipovávání technologií. Zadruhé současně prohloubit své znalosti v oblasti hybridních pohonů, baterií, simulace, modelování apod.

Po pár rozhovorech s vedoucí mé práce ve ŠKODA AUTO mi bylo téma schváleno, a mohl jsem na něm začít pracovat ještě předtím, než se celý semestr naplno rozjel.

Všechno krásně šlapalo, až do počátku celosvětového šíření koronaviru.

Vzhledem k tomu, že Velká Británie se opozdila se zavedením preventivních opatření v porovnání s ostatními státy EU, byl následný (ne)průběh studia celkem chaotický. Bez jakéhokoliv varování byly přednášky ze dne na den přerušeny, a veškerá interakce se přesunula do online světa Outlooku a Microsoft Teams.

Nebyly zrušeny pouze přednášky, ale také například každoroční testovací den na okruhu Donnington National, kam jsem měl letos jet v roli takzvaného Lead Engineera vozu dohlížejícího na práci studentů prvního a druhého ročníku. Mohl jsem tak být prvním kontaktem mezi celým týmem a pilotem našeho vozu Radical SR1, Martynem Astleym. Bohužel.

Navzdory všem původním obavám se ve výsledku příliš mnoho nezměnilo. Kromě zmíněného zrušeného testovacího dne na okruhu byl celkový dopad na kvalitu studia minimální. Ba naopak přechod do světa online přednášek s sebou přinesl spoustu příležitostí pro multi-tasking. Snídat nebo vařit oběd při pozorování přednášek z telefonu nebo notebooku ušetřilo spoustu času a díky formě mé bakalářské práce, kde jsem veškeré simulace a výpočty řešil v prostředí Matlab/Simulink, jsem byl schopen zabít ne dvě, ale rovnou tři mouchy jednou ranou.

Pro někoho můžou náhlé změny plánů představovat potíže a možná i stres, já jsem však, troufám si říci, danou situaci zvládl vcelku dobře. Závěr posledního ročníku sice neprobíhal podle původních očekávání, přesto titul BEng (Hons) oboru Motorsport Engineering na britské univerzitě je pro mě tím nejlepším zadostiučiněním celého bakalářského studia na Univerzitě v Derby.

Chtěl bych tímto poděkovat Nadaci The Kellner Family Foundation za veškerou podporu, kterou mi za tyto čtyři roky bakalářského studia poskytla a umožnila mi tak získat bakalářský titul ve Velké Británii. Velké poděkování také patří mé rodině, přítelkyni a kamarádům, kteří mě během těchto čtyř let podporovali a vždy tu pro mě byli, když jsem je potřeboval.