Zmatený, ale přesto nový začátek

Moje další životní etapa začala prvního října 2012, kdy jsem poprvé prošla dveřmi Unicorn College (UC). Zde jsem se tohoto roku stala studentkou prvního ročníku v oboru Ekonomie a Management. Již od poloviny září, kdy jsem na danou univerzitu byla přijata, jsem žila v nejistotě, zda jsem si nakonec vybrala správně.

Mým snem bylo studovat v angličtině, což jsem měla v úmyslu na jiných univerzitách v Praze, kam jsem sice byla přijata, ale svou volbu univerzity jsem musela změnit velmi narychlo a na poslední chvíli. Důvod mé změny rozhodnutí byl nedostatek finančních prostředků na studium na mnou vybraných školách. Jak se však nakonec ukázalo, studium v anglickém jazyce bylo možné i na UC, bohužel pouze formou dálkového studia. Já, jelikož osobně preferuji auditivní studium, jsem dala přednost prezenční formě studia. Nevýhodou mého rozhodnutí bylo studium v jazyce českém.

První den, ale i celý první týden byl velmi chaotický. Ještě dva týdny po začátku jsem neměla vůbec vlastní rozvrh a tak bylo velikým dobrodružstvím dostat se na mé hodiny v daný čas a na správné místo. Přínosem tohoto nesystematického pobíhání bylo seznamování se s lidmi, kteří si také lámali hlavu s tím, kam dorazit stejně jako já. Nám všem zmateným rekrutům přišlo vhod to, že se na Unicorn College na adrese V Kapslovně vyučuje pouze ve třech třídách. Úplnou náhodou jsem se trefila na první hodinu Business English. Po absolvování IB v anglickém jazyce jsem zjistila, že jsem ve třídě nejlepší a tím pádem mám 6 kreditů úplně zadarmo. Další předmět, jak jsem se následně přesvědčila, již tak pohodový nebude. První den však profesor vůbec nepřišel a tak se ze zajímavé přednášky stal seznamovací kurz. Tento den mě čekaly ještě další dva předměty a to účetnictví a matematika.

Spíše než zajímavostí, ale takovou specialitou Unicorn College je, že zde studují převážně chlapci, neboť je to škola zaměřená primárně na informační technologie. Dívek se nás v ročníku výjimečně sešlo asi deset. Z vyprávění od starších studentů jsme se dozvěděli, že tolik děvčat v ročníku snad ještě nikdy nebylo. Celkově jsou však spolužáci nejen pracovitými kolegy v týmu, ale také skvělými partnery na různých společenských akcích. Teprve na této univerzitě jsem poznala, že ne všichni „ijťáci“ sedí celý den u počítače, ale že se umí i bavit a jsou společenští. Jednou z prvních akcí, které pořádala škola, byla slavnostní imatrikulace, která se konala v Betlémské kapli na Starém Městě. Slibem, který každý z nás složil, jsme se stali oficiálními studenty UC. Další společenskou akcí bude Christmas Soireé 2012, kterou pořádá sám zřizovatel Unicorn College Vladimír Kovář. Jedná se již o předvánoční tradici, kam jsou zváni jak profesoři a zaměstnanci společnosti Unicorn, tak i všichni studenti.

Celkově se těším na tříletou spolupráci s Unicorn College a doufám, že se vyskytne spousta příležitostí, které budou mou motivaci udržovat a prohlubovat. Jsem otevřena každým novým začátkům, ať už zmateným nebo systematickým a věřím, že moje univerzita je jednou z těch, která mne v tomto přesvědčení povede „per aspera ad astra“.