Zimní zamyšlení se v dobách temných večerů

Přestože leden i únor jsou kategorizovány jako měsíce zimní, v Yorku to v posledních týdnech moc nevypadá jako v zimě. V souhrnu zde zatím sněžilo okolo týdne, nicméně pojem „paralyzovaná doprava“ nabývá v Anglii úplně jiného smyslu, obzvláště ve spojitosti se sněhem. Často se tedy stane, že se sněhová nadílka vypaří přes noc, ačkoli jste si ji předchozí večer pochvalovali při procházce městem.

Nicméně studium v Yorku není jen o počasí, takže nás hned po návratu z vánočních prázdnin čekala série hodnocených esejí, které jsou součástí finální známky za celý rok. Výsledek byl velmi slušný, což se dá částečně přičítat drezúře v Open Gate v průběhu IB studia. Rovněž jsem se začal aktivně účastnit v projektu York Award, což je univerzitní ekvivalent programu DoE, který směřuje k všeobecnému rozvoji účastníků tohoto mnohaletého programu. Vyjma mnoha různých dílčích projektů se postupně zapojuji i do projektů dlouhodobých.

Mimo studia se nadále ve svém volném čase věnuji sportu, který je v Yorku obecně velmi populární, takže každý den potkáváte nové, ale i staré známé, kteří tvoří velmi pestrou komunitu. Co se týče komunit, vedu velmi nabitý život, kde se denně setkávám se studenty z mého politicko-ekonomického kurzu, jazykového kurzu, zájmových a sportovních aktivit a v neposlední řadě i s mými spolubydlícími. Studium na anglické univerzitě konstantně posouvá hranice chápání multikulturalismu a vzájemného soužití s naprosto odlišnými osobami, které mě každodenně obohacují.