Zhodnocení prvního roku studia na Cambridge

Těžce se mi věří tomu, že akademický rok již skončil. Měli jsme pouze 20 týdnů přednášek, a to už je jedna čtvrtina mého studia za mnou. A pak zkoušky. Jednalo se o čtyři tři hodiny dlouhé písemky, které testovaly látku za celý akademický rok. A tak si myslím, že je vhodný čas zhodnotit svůj první rok studia na Cambridgi.

Na naší univerzitě je mnoho studentských klubů. Jen co se inženýrství týče, je zde Cambridge University Eco Racing (CUER), jehož studenti se baví designováním, stavěním a závoděním slunečních elektromobilů, Cambridge University Space Flight, který vystřeluje rakety do velkých výšek, Cambridge University Autonomous Vehicl,  skupina studen vyvíjející ponorky s umělou inteligencí, a konečně Full Blue Racing, klub, který se účastní mezinárodní studentské soutěže formulí. Mým mottem bylo v prvním termu „zkus to“, abych zjistil, do kterých studentských klubů bych se rád zapojil. Podařilo se mi vyzkoušet skoro vše, co jsem chtěl, ale do ničeho jsem se nezapojil pořádně. Celkově jsem byl spokojený, protože jsem si vyzkoušel i skok vysoký, hod oštěpem, veslování, capoeiru a podobně.

Ze svých zkušeností vím, že pokud si nestanovím jasné cíle, promarním mnoho času. A tak jsem si ustanovil, že budu věci dělat co nejdříve, navštěvovat hodiny společenského tance a breakdance, každý týden pomůžu CUER atd. Myslím, že jsem měl příliš mnoho stanovených cílů, a tak se mi je všechny nepodařilo splnit. Například stále nedokážu vysvětlit, proč katolická církev stojí proti antikoncepci. Z průběhu druhého termu jsem měl dobrý pocit, že jsem byl efektivní.

Ve třetím termu jsem minimalizoval svoje časové závazky a tím jsem si vytvořil víc prostoru na učení.

Když zhodnotím akademickou stránku, mám z ní smíšené pocity. Na jednu stranu jsem se neskutečně těšil na skoro všechny přednášky. Zpětně se mi zdá, že jsme mohli probrat komplexní proud daleko rychleji a na Fourierových řadách strávit pouze jednu přednášku. Připadá mi, že jsme se toho mohli naučit daleko více! Velmi zajímavá byla laboratorní cvičení, obzvlášť stavba vlastního rádia nebo robota z lega Mindstorm. Na druhé straně pro mě byly supervize zklamáním. Měl jsem představu, že to budou nesmírně náročná intelektuální cvičení, která mi nafouknou mozek. Ukázalo se, jak také náš College Master¹ potvrdil, že supervize jsou jakousi záchrannou sítí a byly zavedeny, aby bylo zajištěno, že studenti nebudou zaostávat v rychlém sledu navalené látky z přednášek. Musím se přiznat, že v mnoha supervizí ch byl čas pouze na probranou látku, a měl jsem problémy se zadanými úkoly, ale při některých by se prostor našel. Šlo o moji chybu, že jsem ho nevyužil, protože jsem vždy nebyl úplně připraven a také jsem naše supervizory nežádal, aby šli mimo probíranou látku.

Abych to shrnul, užil jsem si první rok na Cambridgi, a vím, na co se příští rok zaměřit.

 

¹Ředitel koleje