Začátek mého života v Edinburghu a studia medicinální biologie

Po úžasném létě, které následovalo po složení maturitní zkoušky, jsem prošla největší změnou v mém dosavadním životě. Přestěhovala jsem se do Skotska a začala studovat na University of Edinburgh.

Studium v Ediburghu začíná takzvaným Fresher’s weekem, což je týden, který je celý připravený pro nové studenty a má za úkol jim pomoci zvyknout si na nový domov a seznámit se s městem a studiem na univerzitě. Už tento první týden byl pro mě skvělá zkušenost. Přestože jsem přiletěla pozdě v noci, na letišti na mě čekala skupina starších studentů, kteří mě přivítali, pomohli mi se všemi mými neobvykle těžkými zavazadly a zavolali mi taxi. O půl hodiny později už mě vítali v Grant Housu, v domě, kde teď bydlím. Každé univerzitní ubytovací zařízení má přiděleného jednoho správce a několik asistentů. Tito nesmírně přátelští lidé mají za úkol pomáhat obyvatelům domu se vším, co potřebují a co je trápí. Díky nim pro mě byl začátek v Edinburghu mnohem jednodušší, protože mi pomáhali zorientovat se ve městě a najít vše, co jsem potřebovala. Mimo to měl Fresher’s week i velmi bohatý program. Mohla jsem se účastnit doslova desítek akcí připravených pro lidi, kteří začínají studovat na univerzitě. Byla to zábava a navíc jsem si našla nové přátele, kteří jsou během studentského života velmi důležití.

University of Edinburgh nabízí mnoho zajímavých příležitostí pro každého. Studenti sem přicházejí z celého světa, takže skrze ně je možné poznat a popovídat si o jiných kulturách a zvycích. Je zde také možné navštívit přednášky z různorodých oblastí přírodních i humanitních věd, bez ohledu na to, co studujete. Stačí mít zájem.  Navíc univerzita a její studenti nabízí členství ve více než 300 sportovních klubech a tzv. societies. Jejich zaměření se různí od akademických nebo týkajících se určitého tématu, přes taneční a další sportovní skupiny až k charitativním a duchovním. Proto si snad každý najde něco, co ho baví.

Jak už jsem popsala, je tady hodně možností, jak vyplnit svůj volný čas a užít si život v Edinburghu.  Je ale důležité myslet na to, že jsme sem přijeli především studovat. Můj obor se jmenuje Medical Biology neboli medicinální biologie. Během prvního roku ovšem není mezi jednotlivými biologickými obory žádný rozdíl. Všichni studenti biologických věd mají jeden povinný předmět, který se jmenuje Origin and Diversity of Life – Původ a rozmanitost života. Mimo toho si můžeme vybrat prakticky cokoli, co chceme. Já studuji ještě dva další předměty. První je Quantification in the Life Sciences. Jde o předmět, který je zaměřený na matematická a fyzikální témata, která jsou užitečná pro biology. Druhý se jmenuje Biological Chemistry. Zde se učíme lépe chápat chemii a také nás tento předmět připravuje pro studium složitějších chemických pochodů v biologických systémech. Studium se skládá z klasických přednášek, laboratorních cvičení a tutoriálů, což jsou hodiny, během kterých skupinka studentů a jeden profesor probírají a více rozšiřují učivo z daného předmětu.

Studijní čas se zde neřídí podle dat, ale každý semestr je rozdělený na týdny. Právě teď je týden číslo 10, což znamená, že už zbývá jen jeden další do konce semestru. Týdny číslo 12, 13 a 14 jsou zkouškové období. I v předešlých týdnech jsme měli docela dost práce do školy, ale ta opravdová práce začíná až teď. Doufejme, že všichni u zkoušek úspěšně projdeme a budeme si moct naplno užít Vánoce.