Začátek mého studia v Norimberku

Na uvítanou, po příjezdu do Norimberku, mě zde čekalo hned několik milých překvapení. Při imatrikulaci jsem mohl vyslechnout inspirativní a motivující projev našeho nového prezidenta školy. Norimberská Hochschule für Musik je nově zestátněnou, inovující se školou. Čeká na ni v nejbližší době celá řada projektů a výzev. Je pěkné sledovat zájem vedení na tom, aby byla budoucnost školy co nejslibnější.

Dalším z pěkných zjištění bylo, jak velká péče se zde věnuje zahraničním studentům. Kromě stálé možnosti návštěvy kanceláře pro zahraniční studenty je každému zahraničnímu studentovi přidělen tzv. „Ansprechpartner“, spolužák, na kterého se můžeme obracet v případě, že potřebujeme s něčím pomoct či poradit.

Právě díky této možnosti a díky přátelské a sympatické atmosféře na škole proběhly mé první školní dny hladce, aniž bych byl vystaven přílišnému organizačnímu stresu. To jsem ocenil zvláště při přípravě na dva školní koncerty k začátku školního roku.

Co se týká úrovně profesorů, není škola o nic pozadu za ostatními velkými německými školami. I na studenty se tu tudíž kladou odpovídající nároky. K mým největším potěšením patří hodiny klavíru s panem Prof. Manzem, mimo které pořádá profesor ještě pravidelné třídní přehrávky, tzv. „Vorspielen“ neboli „classes“. Na těch mám možnost vystoupit před svými spolužáky a následně být za jejich přítomnosti vyučován.

Důraz se tu klade samozřejmě především na hlavní obor. Ovšem kromě něj si můžeme vybírat také ze široké nabídky volitelných hudebně-teoretických předmětů. Dále se tu vyučují předměty spadající do hudební medicíny, oboru u nás zatím bohužel méně rozšířeném. V neposlední řadě máme díky úzké spolupráci naší školy s místní jazykovou školou možnost navštěvovat bezplatně kterýkoliv jazykový kurz či si udělat v rámci studia jakoukoliv jazykovou zkoušku nebo certifikát.

Díky až takřka rodinné atmosféře menší školy tu není problém poznat dobré přátele, což vede k spolupráci a k tomu, že člověk dokáže druhé brát také jako své spolubojovníky, a nejen jako konkurenci. Jako klavírista tu mám také možnost aktivní komorní hry a můžu se tak zapojit do společného tvoření hudby.

Bylo mi velkou ctí, mohl-li jsem v minulosti již několikrát společně s panem Prof. Ivanem Moravcem a dalšími studenty poslechnout, okomentovat a porovnávat interpretace svých kolegů muzikantů či pianistických vzorů, naposledy se tak dělo 29. září v živém vysílání rádia ČRo 3 - Vltava. I zde nacházím někdy příležitost, společně s dalšími studenty akademie, navštívit ve volném čase některý ze zajímavých koncertů či se sejít při společném poslechu nahrávek.

I možnosti ubytování pro studenty jsou zde velmi přívětivé. Mohu bydlet na studentské ubytovně, ze které to ráno nemám do školy daleko.

Za příležitost studia na norimberské Musikhochschule, i za poskytnutou finanční podporu Nadace Educa, bez které by jej jinak nebylo možné uskutečnit, jsem velmi vděčný, a těším se na další norimberské zážitky a zkušenosti.

Začátek mého studia v Norimberku
Začátek mého studia v Norimberku