Workshop v Open Gate

Workshop ve škole Open Gate

Workshop v Open Gate

Na závěr pracovního týdne jsme do areálu školy Open Gate v Babicích u Prahy pozvali kolegyně a kolegy, kteří se věnují péči o děti vyrůstající v komplikovaném prostředí. Na setkání spojené s workshopem na téma "Rozvoj potenciálu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí" přijali pozvání hosté z organizace Women for Women: projektu Obědy pro děti, Olivovy dětské léčebny, sokolovského spolku Pohlazení, MAP Mariánskolázeňsko, spolku Dobré víly dětem, kaplan vězeňské služby, pracovníci dětských domovů, výchovných ústavů a sociálně-právní ochrany dětí, pěstouni i kolegyně a kolegové z Open Gate.

Pro účastníky si připravila přednášku Petra Bílková z Poradenského centra Open Gate: Jak identifikovat potenciál dítěte ve třech klíčových oblastech. Na ni navázala Petra Štětková z naší nadace, která se podělila o zkušenosti s vyhledáváním a podporou dětí ze znevýhodněného prostředí. Velmi cenná pro všechny účastníky byla také společná diskuse a inspirace pro další práci s dětmi a sdílení kontaktů.

Setkání jsem velmi ocenila. Prosím, pokračujte ve workshopech i s výchovnými poradci, učiteli a zástupci dětských domovů. Ráda se opět zúčastním.

Jana Klečková, Základní škola a Mateřská škola Úterý

Je skvělé potkat se s lidmi, kteří mají stejný cíl - pomáhat dětem, které neměly snadný start do života.

Kateřina Halászová, Dobré víly dětem, z.s.

Workshop v Open Gate

V setkáních budeme pokračovat a již brzy představíme nabídku akreditovaných školení.