Webové aplikace

Díky tomu, že jsem dokončil mé volitelné kurzy v předchozím semestru, měl jsem najednou spoustu volného času v tomto semestru.

Tak jsem se rozhodl, že se konečně pořádně naučím, jak se dělají webové aplikace. V současné době si pohrávám s Ruby on Rails, protože je to velmi populární web framework a je také nejlépe placen.

Celý proces učení byl velmi zábavný, a i když jsem trávil méně času fyzikou, myslím, že znalosti, které jsem získal, jsou velmi cenné. Tech-komunita v Londýně, je velmi "živá". I když Londýn nemůže konkurovat americké nadvládě v tomto oboru, Londýn má pravděpodobně stále nejlepší tech-scénu v Evropě.

Mé zkoušky se rychle blíží a já se budu muset znovu zaměřit na fyziku. Bojuji se zapeklitým problémem, mám se i nadále učit cenné dovednosti nebo bych měl usilovat o vyšší stupeň ve svém vzdělání? Naštěstí mé zájmy mohou přesahovat, například jsem udělal hru založenou na fyzice, kterou lze nalézt na: gravity-game.herokuapp.com.

Další články z blogů

Všechny články