Vzpomínka na léto

Pomalu se blíží 5. vyučovací týden – mám za sebou 5 testů z anatomie a další studijní požadavky se kupí rychlostí geometrické řady. V žádném případě si nehodlám v tomto článku stěžovat na náročnost studia, nedostatek volného času a spánku. Spíše naopak, už před začátkem letních prázdnin mi bylo jasné, že mi škola bude po dobu tří měsíců chybět.

Využila jsem tedy příležitosti zúčastnit se Summer School na Utrecht University v Holandsku. Kurz byl určen pro studenty medicíny a hlavním tématem byla Klinická a translační onkologie se zaměřením na rakovinu prsu. Univerzita sama o sobě je celosvětově známá právě díky mnoha úspěšným výzkumům v oblasti medicíny – což je patrné i z umístění na 52. místě podle Academic Ranking of World Universities 2013.

Po celou dobu jsem byla ubytována na moderních studentských kolejích, které byly obklopeny travnatými pláněmi s pasoucími se ovcemi. Nejprve jsem pasoucí se dobytek uprostřed města a kampusu univerzity považovala za zvláštnost. Po pár dnech, kdy jsem si šla po ránu zaběhat, a přes cestu skákali zakrslí králíčci, mi došlo, že Holandsko je opravdu ekologicky zaměřená země.

Společně se mnou se kurzu zúčastnilo dalších 15 studentů z různých koutů světa, nejvíce času jsem trávila s Italy, Nikaragujci, Španěly a studentkami ze Singapuru a Číny. Většina ze studentů byla v předposledním ročníku studia, já jakožto nejmladší účastnice měla výhodu, že se mi ostatní snažili pomáhat a vysvětlovali mi učivo, které jsem neznala.

Většinu času jsem strávila přímo v Utrecht Medical Centre, kde jsme měli přednášky, diskuze a stáže na různých oddělení v nemocnici. Bohužel jsem krásy Holandska měla čas poznat pouze během pár volných odpolední. Stejně jako ostatní studenti jsem se i já po večerech snažila dopodrobna studovat probranou látku.

Poslední den kurzu jsme každý dostali reálný chorobopis pacienta a museli jsme stanovit správnou diagnózu a navrhnout případnou léčbu. Svůj názor jsme museli obhájit před komisí, která se skládala převážně z doktorů a profesorů univerzity. Po úspěšném absolvování jsem získala certifikát a pár kreditů jako bonus navíc.

S klidným srdcem mohu říci, že tento kurz a vlastně Holandsko obecně předčilo veškerá má očekávání. Krásně to vystihnul Karel Čapek: „Holandsko je země malého formátu, ale vysoké nebo alespoň dobré úrovně.“