Vzdělávání v zahraničí: Jaké jsou výhody?

První měsíce druhého ročníku na univerzitě jsou mimořádně důležité, ale také odlišné od prvního roku studia v zahraničí. Uvědomoval jsem si, že život v zahraničí vlastně nemusí být ve skutečnosti to, co jsem očekával při nástupu na univerzitu, ale naopak může překonat veškerá první očekávání.

Pochopil jsem, že kouzlo univerzity spočívá v tom, že jste vystaveni novým zkušenostem, což zahrnuje cokoliv od účasti v šachovém klubu až po aktivity zabývající se astrofyzikou nebo horolezectvím. Toto jsou nové aktivity, se kterými jsem se seznámil poprvé po nástupu na univerzitu; díky univerzitnímu životu prožívám nové, fascinující aktivity, což obohatilo můj život mimo školu. Nicméně když píšu tento blog, mám na mysli úplně jiný aspekt univerzitního života, kterého jsem si začal všímat teprve při nástupu do druhého ročníku. Když se pracovní zátěž v druhém ročníku výrazně zvýšila, ocenil jsem nejen široký výběr možných mimoškolních aktivit poskytovaný univerzitou, ale hlavně výhody systému anglického vzdělávání. Někteří mohou namítnout, že univerzita je příliš rozsáhlá, aby mohla podporovat individuálního studenta, ale s tím nesouhlasím. Proč si myslím, že univerzita v zahraničí je výborné učební prostředí? Jsou dva hlavní důvody, proč je studium v zahraničí tak přínosné.

Zaprvé, univerzita podporuje konstantní tok kreativních nápadů a řešení, protože studenti pracují v komunitě podobně smýšlejících a nadaných studentů, kteří mají zájem o stejný obor. Můžete nejen konstruktivně kritizovat ostatní, ale také ostatní studenti konstruktivně kritizují vaše nápady, což je neocenitelná zkušenost a nedílná součást akademického prostředí a intelektuálního rozvoje; umožnění konstruktivních rozhovorů s ostatními studenty, které se týkají složitých pojmů v oboru, který vás fascinuje, je úžasná zkušenost. Naučíte se, že je důležité být schopen naslouchat druhým, kteří by mohli mít více intuitivní řešení, ale také konstruovat vlastní nápady a vhodně je komunikovat; tato forma obousměrného učení je jedna z nejzábavnějších a důležitých zkušeností při učení se nových pojmů. Tudíž, účastnit se kurzu na výběrové univerzitě je obzvláště povzbudivé, protože máte možnost se zapojit do důkladných a objektivních rozhovorů o globálních otázkách se studenty, kteří pocházejí z cizích kultur, ale mají stejné zájmy jako vy. Když jsem se poprvé zapojil do studia ve Velké Británii, byl jsem potěšený vidět nadšenou komunitu studentů, která má podobné akademické zájmy a navzájem se podporuje, což rozvíjí pozitivně naladěnou akademickou komunitu.

Druhý důležitý aspekt univerzity, který stojí za zmínku je to, že ačkoliv anglické univerzity neposkytují mnoho příležitostí ke studiu tzv. “minors” (jako americké univerzity, které umožňují studovat kombinace předmětů), studenti anglických univerzit by vždy měli být motivováni, aby začlenili své další akademické vášně do jejich aktuálního studia. Profesoři toto oceňují a vnímají to jako akademické zdokonalování. V mém případě je astrofyzika jednou z mých hlavních akademických vášní. Vzhledem k tomu, že anglické univerzity často neposkytují kombinaci informatiky a astrofyziky, jsem byl zpočátku studia zklamaný, že jsem nemohl tuto oblast začlenit do své současné práce. Nicméně v průběhu prvního roku a na začátku druhého, jsem si uvědomil, jak mohu integrovat můj zájem o astrofyziku také do svých školních projektů. Například jsme dostali úkol napsat esej o aplikaci a technickém využití výpočetní techniky ve zvolené oblasti. Rozhodl jsem se napsat esej o “Global Optimization of Spacecraft Trajectory design by Monotonic Basing-Hopping”, což je téma aplikované počítačové vědy, která analyzuje plánování trajektorie kosmické lodi při vesmírných misích. Tímto způsobem jsem byl schopen prokázat své nadšení pro astrofyziku a aplikovat ji takovým způsobem, abych splnil požadavky eseje.

Mít možnost začlenit více předmětů do jednoho kurzu je prospěšná zkušenost, o které jsem si myslel, že nebude uskutečnitelná na anglické univerzitě. V důsledku tohoto dynamického učebního prostředí se můj den skládá z fascinující škály studijních projektů, např, ráno programuji objektově-orientovaný Java program, který vykonává karetní hru, odpoledne navrhuji počítačový design databáze pro bankovní systém, a v noci si mohu dopřát napsat esej o tom, jak se počítačová věda aplikuje v oboru astrofyziky. Být součástí společenství studentů, kteří mají stejné zájmy, je vysoce prospěšné pro mé akademické a kariérní cíle. Tato intelektuální stimulace poskytovaná univerzitou je pouze jednou z mnoha zkušeností, kterou si cením při studiu v zahraničí. Proto se nemohu dočkat zkušeností, které na mě čekají během mého studia na univerzitě, a jsem odhodlán jít plnou parou vpřed, abych dosáhnul co nejlepších výsledků.