Vzdělávání během studia mimo budovy UCL

Součástí přípravy na budoucí zaměstnání není jen získání diplomu, ale pochopitelně i pracovních zkušeností a kontaktů. UCL klade velký důraz na tento aspekt rozvoje osobnosti a nabízí studentů mnoho možností, jak se v tomto směru zdokonalovat. Ráda bych se s vámi podělila o tři z mého pohledu nejzajímavější, kterých jsem se v tomto školním roce zúčastnila.

Díky pomoci kariérního centra UCL se mi podařilo i přes velkou konkurenci získat místo na velikonoční stáži ve švýcarské investiční bance UBS. Týden byl skvělou příležitostí, jak se o této firmě dozvědět více, potkat její zaměstnance, zjistit jak pracují, a tedy lépe zhodnotit, zda mi práce v takovém prostředí vyhovuje. Výběrové řízení bylo na základě přihlášky, několika standardních online testů a telefonického pohovoru. V průběhu týdne jsme navíc psali další matematický test, na jehož základě byla část účastníků pozvána na konci týdne na výběrové řízení na letní stáž. Podařilo se mi test úspěšně napsat a v pátek jsem se tedy spolu s několika svými kamarády účastnila skupinového cvičení, pohovoru a přípravy a představení prezentace. Byla to úžasná zkušenost z několika hledisek. Měla jsem pocit, že můžu zúročit znalosti, které jsem získala účastí na dnech otevřených dveří v podobných firmách. Zároveň jsem po týdnu v UBS už znala tuto firmu trochu lépe, takže se mi relativně jednoduše odpovídalo na tradiční otázky ohledně motivace pro práci v této konkrétní společnosti. Jistě si dovedete představit, jak nesmírnou radost jsem měla, když jsem ještě téhož dne obdržela telefon z osobního oddělení s nabídkou stáže na příští léto :-).

Na přelomu května a června pořádalo kariérní oddělení University of London kurz nazvaný Focus on Management. Jednalo se o dva dny, během nichž se nám představily čtyři různé firmy, a my jsme v týmech o sedmi nebo osmi členech pracovali na případových studiích, které nám připravily. Byli jsme navíc vedeni absolventy, kteří už pracují v manažerských pozicích a mohli nám tedy touto formou předat své zkušenosti. Na závěr nám všem byla nabídnuta velmi užitečná zpětná vazba. Z mého pohledu to bylo ještě zajímavější, protože v mém týmu byla další Češka a jeden z manažerů byl také Čech. Vždy mám obrovskou radost, když se s krajany v Londýně potkám, možná hlavně proto, že se to bohužel nestává příliš často. Dále se mi během společenského večera podařilo získat kontakt na jednu konzultační firmu a byla mi nabídnuta možnost zúčastnit se jejich dne otevřených dveří.

UCL dále pořádá řadu workshopů nazvaných Skills4work, které jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnatelnosti studentů. Tématy byly například networking, příprava prezentace, pohovory a asertivní vystupování. Workshopy na sebe příliš nenavazují, takže se studenti mohou zúčastnit libovolného množství v závislosti na časových možnostech. Já jsem se však zúčastnila téměř všech.   

Jsem moc ráda, že UCL studentům nabízí tyto a mnoho dalších možností. Myslím, že je to důležité pro náš úspěšný vstup do pracovního prostředí. Už se velmi těším, co druhý rok na této vysoké škole nabídne, a co vše se naučím uvnitř i mimo budovy UCL.