Vstříc realizaci

S úlevou mohu konstatovat, že zimní semestr je úspěšně za mnou. Prosincové zápočty a lednové zkoušky byly zdolány, tentokrát však s větším vypětím a náročnější přípravou.

Po mém prosincovém příjezdu ze zahraniční stáže jsem tzv. spadla do vody a musela začít plavat. Příprava na zkoušky byla vskutku náročnější vlivem mé nepřítomnosti na přednáškách a cvičeních. Zpětně nyní hodnotím toto zimní zkouškové období jako jedno z nejnáročnějších za dobu celého mého studia. Získala jsem možnost využít individuálního studijního plánu, který ale naštěstí nebyl potřeba.

Pečlivou přípravu na lednové zkoušky vystřídala příprava na ekonomické státnice v únorovém termínu. Mikroekonomie pro mne takovou hrozbou nebyla jako obávané makro. Nicméně čtvrtek 13. únor byl pro mne šťastným dnem a státnice jsem úspěšně zvládla. Teď si přeji, aby i ty červnové dopadly ve stejném duchu.

Konec února pro mne znamenal zdánlivý odpočinek a aktivní hledání brigády či pracovní stáže v odděleních reportingu, controlingu… Absolvovala jsem dva pohovory v Assessment centrech a pár klasických pohovorů. Mohu říci, že AC má své kouzlo. Člověk se vždy něco nového dozví, změří síly s ostatními a narazí i na zajímavé inspirativní lidi. Právě dnes jsem obdržela kladnou odpověď z druhého AC a moc se těším na svou šestiměsíční pracovní stáž v oddělení controlingu!!!

Vstříc vychází i školní povinnosti, kde zbývá složit jen posledních několik málo předmětů a odevzdat diplomovou práci. Poslední bod dá ještě trochu zabrat. Do začátku mé stáže zbývá měsíc. Můj plán tedy zní – odevzdat práci ještě před začátkem stáže a dále se soustředit na poznání struktury a nových úkolů ve společnosti.

Má diplomová práce se zabývá problematikou globalizace a s ní spojenými globálním problémy. Zaměřuji se na problémy přírodně-sociální např. na populační růst ve vazbě na demografickou strukturu planety a jevem tzv. stárnutí obyvatelstva vyspělých zemí na jedné straně, a nízkého věku dožití v rozvojových zemích na straně druhé. Snažím se demonstrovat tzv. rozevírající se nůžky globalizace.

Věřím, že se mi práci podaří odevzdat včas, avšak bude zapotřebí většího úsilí a píle. Zpracovávám téma, které vnímám jako velice atraktivní, avšak jako takové, je zpracováno zejména v zahraniční literatuře.

Milí čtenáři, loučím se s Vámi a přeji hezké téměř jarní dny!