Víkendy plné učení, ovšem bez fyziky

Mnozí moji spolužáci tráví víkendy doma, v knihovně studiem nebo případně odpočinkem. Já se také věnuji studiu o víkendech během tohoto trimestru, ale úplně jinému oboru. Jedná se totiž o studium teorie k jachtingu společně s přáteli z jachtařského klubu. Ovšem toto není pouze aktivita na studentské úrovni, nýbrž oficiální kurz pro náš klub vedený odborníky z Royal Yachting Association, což je jedna z nejuznávanějších jachtařských asociací na světě.

Obsah a cíl kurzu je prostý, a to během několika víkendů naučit členy klubu veškerou teorii, která je potřeba k zodpovědnému jachtingu. Jedná se tím pádem o jednu ze dvou částí Day Skipper zkoušky. Úspěšní absolventi získávají kvalifikaci Skipper. Účastnit se tohoto kurzu je naprosto úžasné. Odborník, který nás vyučuje, je velmi zkušený mořeplavec, který se plavbě věnuje déle než 30 let. Ovšem nejzajímavější je detailní, rigorózní a férový přístup během celého kurzu.

Zaprvé kurz je podrobný. Hned první den jsem pochopil, na jak vysoké úrovni je celá tato kvalifikace od Royal Yachting Association (RYA). Ve zkratce, RYA zcela perfektně spojuje stoleté britské zkušenosti s námořní plavbou. Díky tomu se dozvídám, jak se jednotlivé přístupy vyvíjely po staletí a jaký k tomu byl důvod. RYA kvalifikace je náročná. RYA je prestižní britská organizace, která je známá tím, že její absolventi kurzů jsou zodpovědní a skvělí námořníci. Tuto prestiž trvalo staletí vybudovat a RYA za žádnou cenu nedovolí, aby novodobí kandidáti nesplňovali tato očekávání.

Co mě nejvíce překvapilo, je férový přístup k účastníkům kurzu. Přístup RYA je brán jako mezinárodní standard ve světě a RYA přímo působí v dalších zemí Commonwhealthu. Účastníci kurzů jsou z různých zemí a mají získané odlišné zkušenosti. Aby RYA zajistila naprosto rovnocenný přístup k účastníkům, tak veškeré materiály: mapy, almanachy, lodní specifikace jsou fiktivní. Toto je jediný způsob, jak zajistit, aby žádný účastník neměl výhodu a zároveň všichni museli ukázat znalosti v úplně novém prostředí. Setkání s kulturou spojenou s jachtingem je pro mě velmi obohacující.