Velký dík Nadaci The Kellner Family Foundation

Pomocí tohoto příspěvku bych chtěla vyjádřit velký dík Nadaci The Kellner Family Foundation. Díky ní jsem dostala šanci na splnění jednoho ze svých velkých životních snů.

Do projektu UNIVERZITY jsem byla přijata před dvěma lety, čímž mi dala nadace naději na získání titulu Ing. Jsem jí za to moc vděčná, jelikož jsem onen titul v červnu letošního roku opravdu získala.

Kdybych měla zhodnotit své poslední studijní období magisterského studia, stačilo by mi na to zřejmě jen pár významných slov, která by toto období trefně vystihla. Dovolte, abych je představila, jsou jimi: PÍLE, SILNÁ VŮLE, PEVNÉ NERVY, TRPĚLIVOST, PODPORA, CÍLEVĚDOMOST a SEBEVĚDOMÍ. Jsem si jistá, že ve většině těchto slov by se mnou každý vysokoškolák, který má za sebou státnice, souhlasil.

Poslední semestr magisterského studia byl jednoznačně nejnáročnější. Souviselo s ním dokončení diplomové práce, zakončení všech předmětů, příprava státnicových otázek a především důkladná studijní příprava na státní závěrečnou zkoušku. Byla to zapeklitá jízda, ale zvládla jsem ji bez sebemenšího úrazu. Díky úspěšnému zakončení vysokoškolského studia jsem zároveň, alespoň prozatím, ukončila svůj studentský život. Po ukončení této poměrně dlouhé životní (studentské) etapy následuje začátek nové životní etapy, pod kterou si každý z nás představuje jiné vyhlídky.

Těmi mými vyhlídkami je především kvalitní a můj život naplňující práce. Samozřejmě si uvědomuji, že práci s takovým charakterem pravděpodobně nezískám hned po ukončení školy. Zatím jsem alespoň ve fázi nově přijatého zaměstnance na plný pracovní úvazek ve firmě, kde jsem do současnosti pracovala brigádně. Věřím, že tato práce se stane odrazovým můstkem pro mou zajímavou pracovní budoucnost.