V nejslunečnějším skotském městě

Poté, co jsem v květnu s vyznamenáním ukončila své středoškolské vzdělání a obdržela požadované výsledky z jazykové zkoušky IELTS, již nic nestálo v cestě mému nástupu na University of Dundee. Začátkem září jsem s nadšením odjela do Dundee, nejslunečnějšího města ve Skotsku (na což jsou místní náležitě hrdí), a začala tak zde svůj vysokoškolský život.

Skotský systém terciárního vzdělávání, který byl před několika lety kompletně přepracován, mě nadchl již o prázdninách, kdy jsem obdržela seznam předmětů (zde nazývané „modules“) pro první ročník. Z přibližně dvaceti různých předmětů jsem si jich musela vybrat šest – tři na každý semestr. Pouze dva za celý rok jsou povinné (v mém oboru to jsou UK Politics and Policy a The Globalizing World), zbylé moduly jsem si vybírala naprosto nezávisle na mém oboru. A výběr v široké nabídce nebyl jednoduchý – od jazyků přes filozofii a anglickou literaturu až po psychologii. Vybrala jsem si navíc španělštinu a historii. Tato flexibilita skotského systému je opravdu jedinečná a s českým systémem naprosto nesrovnatelná. Ještě na konci druhého ročníku se mohu rozhodnout změnit obor, v kterém chci obdržet titul (za podmínek, že jsem absolvovala povinné předměty pro daný obor), a věnovat se jiné oblasti, než na kterou jsem se původně přihlásila.

Co se týká přístupu školy k mezinárodním studentům, nemůžu jinak než být spokojená – speciální jazykové hodiny angličtiny podle zaměření a úrovně; dobrovolné semináře navíc a v neposlední řadě ochota všech zaměstnanců nám život v jejich zemi co nejvíce usnadnit. Prvotřídní je zde také knihovna – a to jak budova, tak instituce. Hlavní knihovna je vybavená plně automatizovaným systémem výpůjček, moderními počítači a příjemnou kavárnou, v které můžete zároveň popíjet jakýkoliv horký nápoj a pohodlně napsat jednu z mnoha zadaných esejí. Rozsah knihovny je úctyhodný, hodný velké univerzity. Celý knižní katalog je přístupný online, včetně obnovování výpůjček či žádosti na fotokopie. Zároveň mi univerzitní knihovna dovoluje přístup do všemožných elektronických zdrojů, nejen vědeckých a odborných článků, ale i do jinak zpoplatněných periodik.

Život studenta na University of Dundee je velice rozmanitý – počínaje dvěma kluby ve studentské asociaci (která je hodnocená jako 5. v UK a nejlepší ve Skotsku) přes typicky britské „societies“ shlukující studenty se stejnými zájmy až po supermoderní Institut sportu, který nabízí všechny možné i nemožné sporty (nejatraktivnější je podle mého soudu surfing). Kvůli časové vytíženosti jsem se rozhodla pouze pro tenis, jehož lákavé osvětlené outdoorové kurty nelze opomenout.

Samozřejmostí je, především v prvním ročníku, ubytování na kolejích. Ty jsou nově zmodernizované a nabízí vše, co průměrný student ke svému životu potřebuje. Vysokorychlostní internet, bezpečnostní ostrahu a blízkost k městskému centru. Přirozeně jsou zde další výhody, které ovšem většina studentů nedokáže náležitě ocenit – kupříkladu prádelnu či vzdálenost od všech učeben ne větší než dvě minuty pěší chůze. Během uplynulého měsíce jsem se se svou univerzitou důkladně seznámila; poznala jsem jak mnohé výhody, tak i stinné stránky města a jeho obyvatel. Přesto se ale velice těším na následující měsíce a roky, které mne v Dundee čekají.

V nejslunečnějším skotském městě